Začnime aktuálnou témou. Ste odborník na správanie a etiketu politikov. Minulý týždeň premiér Matovič ostro zaútočil na poslankyňu Cigánikovú, keď povedal, že cigáni, no ona to má tak trochu aj v mene. A nebola to jediná jeho nemiestna kritika.
- V slovenskej politike sme si už zvykli na ostré slová, expresívne výrazy aj invektívy. Žiaľ, vyjadrenia pána Matoviča ku kritike pani poslankyne Bittó Cigánikovej sú žalostnou sondou do duše slovenského premiéra, ktorý si stále neuvedomuje, v akej pozícii sa ocitol po voľbách v marci tohto roka. Jeho správanie nemožno považovať za slušné, morálne a kultivované ani z pohľadu etikety a toho, čo si môže verejne dovoliť muž voči žene, a už vonkoncom nie z pohľadu dodržiavania základov protokolu osobou, ktorá reprezentuje Slovensko a jeho občanov.

 


Ako hodnotíte celkovo jeho komunikáciu so ženami?
- Musím konštatovať, že toto nie je prvá invektíva pána premiéra smerovaná k ženám. Veľmi nevhodne komunikuje aj s prezidentkou republiky, čo už uráža nielen ženy, ale aj nás mužov! Verím, že väčšina politikov koalície aj opozície sa hanbí za takéto správanie pána predsedu vlády.
Pri politikoch sa často hodnotí etiketa a dodržiavanie protokolu. Čo to vlastne presne znamená?
- Etiketa sama o sebe je niečo, čo sa očakáva, čo by ste mali urobiť v istých chvíľach. Vychádza to z našich tradícií, našej kultúry a každá krajina alebo kút sveta má iné zvyklosti slušného správania, empatie, ľudskosti a zdvorilosti. Protokol je na druhej strane niečo prísnejšie. Ten neodporúča, ale vyslovene prikazuje, zakazuje a nariaďuje.


Je pre politikov dôležité, aby ovládali základy protokolu a etikety?
- Je. Aj preto má každý jeden úrad ako je ministerstvo, Úrad vlády, kancelária ministerstva, či Národnej rady svoje oddelenia protokolu, niekedy zlúčené aj so zahraničným odborom. Protokol je dôležitý preto, lebo tu sa už pohybujeme v oblasti nielen reprezentácie vo vnútri štátu, ako napríklad s medzirezortnými inštitúciami, ale ide o reprezentáciu navonok. Opäť sú to isté zaužívané zvyklosti, ktoré sú pretavené do protokolu.

Trubač bol z Matovičových slov voči Cigánikovej pohoršený.
Zdroj: TASR/reprofoto TA3


Viete uviesť príklady, čo napríklad spadá pod protokol?
- Je to aj preto, aby bol istý poriadok, aby každý vedel, kde má byť, aby sme vedeli ako správne vyvesiť štátne vlajky, zahrať štátnu hymnu, aby sme vedeli, kde máme stáť, kedy môžeme a nesmieme hovoriť. Protokol je síce prísny, ale bol vyvinutý ľuďmi preto, aby sa vedeli pri veľkých podujatiach dobre zorganizovať. V prvom rade úlohou protokolu je nebyť viditeľný, skôr neviditeľný ako radca alebo pomocná ruka, ktorá hovorí teraz ju pozdrav, podaj jej kyticu, sluší sa výmena darov takýmto spôsobom alebo, ako sa usádzajú hostia. Protokol má svoje miesto a opodstatnenie. Napriek tomu, že sa chceme v súčasnosti tváriť viac neformálne, vyhrnieme si rukávy, dáme si dole motýliky a kravaty, stále si myslím, že sú chvíle, kedy by štátna reprezentácia, diplomatický, štátny, ale aj iný protokol by mal byť dodržiavaný. Toto už dnes cítim aj nástupom súčasnej vlády pokrivkáva. Možno je to aj pre to, že mnoho ministrov je nových a musia sa do toho dostať.


Napríklad?
- Je to z rôznych smerov. Pán premiér Matovič, ktorý nastúpil, nikdy sa nevyznačoval nejakými tvrdými zásadami prejavovania etikety či protokolu. V prípade, že sa opozičný politik dostane na tak vysokú pozíciu, ako je vedenie vlády, tak nielen preto, že sa stretáva so svojimi kolegami a verejnosťou, ale aj preto, že reprezentuje a drží tú vlajku a pod jeho menom je napísané, z ktorej krajiny pochádza. Myslím si, že je načase, aby si osvojil svoju pozíciu, v ktorej by sa mal prejavovať aj rešpektovaním istých zásad.

Článok pokračuje na ďalšej strane.