Makó žiadal Špecializovaný trestný súd (ŠTS), aby nebol vzatý do väzby, pričom použil hneď dve možné záruky. Prvou bola záruka dôveryhodnej osoby, ktorou bol bývalý kňaz z obce jeho bydliska Jelenca. Druhou bolo zloženie kaucie v astronomickej výške, ktorú chcel zložiť jeho priateľ. „Zotrval na ponuke zložiť peňažnú záruku vo výške 100-tisíc eur za nahradenie väzby obvineného,“píše sa v uznesení súdu, ktoré sme získali legálnou cestou na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Bývalý šéf KÚFS je obvinený hneď za tri závažné skutky. Konkrétne pre zločin obmedzovania osobnej slobody, pre obzvlášť závažný zločin vydierania a dokonca aj pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny! Z opisu skutkov, ktoré sa v uznesení nachádzajú sa pozastavuje  rozum. Pri jednom z nich je zarážajúce aj to, že sa mal vydávať za vyšetrovateľa.

„Poškodená XXX pod vplyvom strachu z hrozby uväznenia prezentovanej obv. YYY (Makó, poznámka redakcie) proti svojej slobodnej vôli podpísala notársku zápisnicu o uznaní dlhu vo výške 100.952,- Eur,“ píše sa v uznesení. Makó sa mal podľa uznesenia 12. októbra 2011 správať k poškodenej nepríjemne, kričal na ňu a vyvíjal psychický nátlak, aby podpísala niečo, s čím ona nebola stotožnená. Dokonca sa pri tom rozplakala. Makó v tom období nebol vyšetrovateľom, ale konateľom SBS Farmácia Security ale aj iných firiem.