Vysokoškolskí študenti sa od tohto mesiaca udomácňujú v rôznych firmách, umožňuje im to národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Brány firiem sa otvorili pre 54 študentov, ktorí v rámci dlhodobých stáží prepájajú svoje teoretické poznatky s praxou, informoval hovorca ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Michal Kaliňák.

Momentálne sa ide najviac študentov vzdelávať v podmienkach podnikovej praxe zo Žilinskej univerzity. Medzi prvé podniky, kam idú študenti praxovať, patria firmy INA Kysuce, Kinex Bearings, CEIT Technical Innovation či KIA Motors Slovakia.

Do praxe idú aj študenti z Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, a to do INA Skalica, Martinrea Slovakia Fluid Systems a MIBA Steeltec.

Vzdelávanie a stáže

Študenti najväčšej univerzity vo východoslovenskom regióne - Technickej univerzity v Košiciach, využijú možnosť absolvovať prax v spoločnostiach U.S. Steel Košice, Progres CAD Engineering, WBI alebo CEIT Biomedical Engineering.

"V prvom polroku tohto roka je naplánovaný začiatok vzdelávania, teda dlhodobé stáže v podmienkach podnikovej praxe pre približne 100 študentov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia," poznamenal Kaliňák.

Ako dodal, záujem študentov aj podnikov pomaly túto kapacitu projektu napĺňa. Z toho dôvodu nie všetci záujemcovia budú uspokojení už v tejto štartovacej projektovej fáze, pripomenul.

No aj napriek tomu môžu podniky naďalej posielať ponuky pre študentov a študenti svoje prihlášky. "Realizácia ďalších praxí s väčšou kapacitou je naplánovaná v nasledujúcich fázach projektu do jesene 2015," uviedol.

Národný projekt

Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti ponúka študentom všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia možnosť krátkodobých stáží, ide o exkurzie do podnikov.

Počas nich sa študenti oboznámia so všeobecným zameraním podniku, ktorý navštívia, jeho dostupným technologickým zázemím, najčastejšie používanými procesmi a modernými metódami riadenia a výroby.

Prví študenti, ktorí s podporou národného projektu naštartovali sériu exkurzií, boli študenti Technickej univerzity v Košiciach a ich cieľovými stanicami boli dva významné podniky, a to Volkswagen Slovakia v Bratislave a Matador Automotive Vráble.

Exkurzie umožnia študentom získať základný prehľad o tom, ako v reálnej praxi funguje podnik a sú podporným nástrojom pre prepojenie teórie a praxe v rámci ich vzdelávania.

Cieľom národného projektu je posilniť systémové prepojenie vysokých škôl s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých škôl mohli nadobudnuté vedomosti využiť v praxi, s pozitívnymi dopadmi na hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov.

Cieľom projektu je tiež podporiť inovácie v oblasti skvalitnenia existujúcich študijných programov vysokých škôl, jeho súčasťou je takisto cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi počas vysokoškolského štúdia.

Viac informácií o projekte, ktoré môžu zaujať samotných uchádzačov, jednak na strane podnikov, ale aj na strane študentov, sa nachádza na stránke www.vysokoskolacidopraxe.sk.