"Vzhľadom na skutočnosť, že volič nevie preukázať skutočnosť, že preukaz stratil, nie je mu možné vydať ďalší hlasovací preukaz. V prípade vydávania hlasovacích preukazov za stratené, respektíve nenájdené, zapatrošené by vznikla vysoká miera nedôvery vo výsledky volieb," vysvetlil hovorca.

Priblížil, že ak by mal volič dva hlasovacie preukazy, mohol by teoreticky hlasovať dvakrát v dvoch volebných miestnostiach. Preto v prípade straty preukazu nový nedostane.

Rezort vnútra tiež informuje, že obec nevydá hlasovací preukaz voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou. Výnimkou je situácia, ak volič zruší registráciu o voľbu poštou v prípade, že zásielka s materiálmi na hlasovanie bola ministerstvu vrátená z cudziny späť ako nedoručiteľná. Takémuto voličovi môže vydať obec hlasovací preukaz až vtedy, keď jej ministerstvo vnútra potvrdí, že dotyčný volič nehlasoval.

"Skutočnosť, že volič nehlasoval vo voľbách, respektíve zoznam voličov, ktorí hlasovali vo voľbách, sa dozvie obec v piatok predo dňom volieb v popoludňajších hodinách. Voličovi by teda až potom mohol byť vydaný hlasovací preukaz. Avšak v prípade, že obec bude mať ešte úradné hodiny," upozornilo ministerstvo.

Prečítajte si tiež: