"Spolu sa na voľbu poštou zaregistrovalo 72.993 voličov. MV SR eviduje doteraz 28.500 návratných obálok od voličov z cudziny," priblížilo. Upozornilo pritom na lehoty a pripomenulo voličom, že čas na odoslanie návratnej obálky sa kráti.

Hlasovací lístok bude podľa slov MV započítaný v prípade, že návratná obálka bude doručená do podateľne rezortu na Drieňovej 22 v Bratislave najneskôr do piatka 29. septembra do 12.00 h. Volič ju môže zaslať zo zahraničia poštou aj kuriérom. Môže ju poslať aj zo Slovenska alebo ju priniesť do podateľne osobne v stanovenom termíne.

Na snímke zľava štátny tajomník ministerstva vnútra SR Tomáš Oparty, riaditeľka odboru volieb a referenda sekcie verejnej správy ministerstva vnútra SR Eva Chmelová a dočasný predseda vlády odborníkov SR poverený riadením ministerstva vnútra SR Ľudovít Ódor počas tlačovej konferencie na tému Voľby do Národnej rady SR 2023 v Bratislave vo štvrtok 10. augusta 2023. O voľbu poštou zo zahraničia v septembrových predčasných parlamentných voľbách požiadalo 72.993 občanov.
Zdroj: Pavol Zachar

Upozorňuje, že odoslanie hlasovacieho lístka by si voliči nemali nechávať na poslednú chvíľu vzhľadom na dlhšie doručovacie lehoty z niektorých vzdialenejších štátov.

Rezort deklaroval, že všetkým zaregistrovaným voličom odoslal potrebné materiály. V prípade, že pôvodná zásielka sa ministerstvu vnútra vrátila ako nedoručená, voliči dostávajú upozornenie emailom. Následne môžu požiadať o opätovné zaslanie materiálov a môžu zmeniť adresu doručenia.

Potrebné je prihlásiť sa do webovej aplikácie pre voľbu poštou a kliknúť na Žiadosť o opakované zaslanie materiálov na hlasovanie. Urobiť tak možno do stredy 20. septembra. Opakovaná zásielka sa odosiela jeden až dva pracovné dni po podaní žiadosti.

Zhruba 61 percent voličov zaregistrovaných na voľbu poštou zo zahraničia zatiaľ nevolilo.
Zdroj: Lukáš Grinaj

Ministerstvo odporúča voličom sledovať svoju mailovú schránku, do ktorej im príde informácia o podacom čísle zásielky, pomocou ktorého ju môžu sledovať.

Volič dostáva okrem návratnej obálky aj obálku na hlasovanie, pričom je nevyhnutné použiť obidve. Hlasovací lístok treba vložiť do obálky na hlasovanie a zalepenú hlasovaciu obálku zas do návratnej obálky označenej heslom "VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL".

Každá návratná obálka musí obsahovať jednu hlasovaciu obálku. Zalepené návratné obálky viacerých voličov môžu byť v ľubovoľnom počte zaslané v jednom balíku.

Obce a mestá začnú vydávať hlasovacie preukazy pre voľby do Národnej rady SR 2023 od stredy 16. augusta 2023. Lehota vyplýva zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Na základe hlasovacieho preukazu môže volič hlasovať v sobotu 30. septembra 2023 v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku.
Zdroj: Lukáš Grinaj

MV tiež uviedlo, že voliči s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí nestihnú zaslať návratnú obálku alebo ju neodošlú, majú možnosť voliť v deň volieb na Slovensku. Hlasovať môžu v obci trvalého pobytu, mimo nej možno hlasovať na základe hlasovacieho preukazu.

"Potrebné je predtým zrušiť registráciu o voľbu poštou a následne požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže hlasovať len poštou," priblížilo ministerstvo.