Potrebu zvýšenia počtu personálu OS SR o 200 vojakov a 99 zamestnancov zdôvodňuje rezort obrany plnením cieľov spôsobilostí 2017, ako sú napríklad reorganizácia delostreleckého oddielu, či pokračovaním 3. etapy výstavby veliteľstva síl pre špeciálne operácie. Personál je potrebný aj z dôvodu reorganizácie výcvikovej základne síl pre špeciálne operácie, ale aj národného centra vojenskej dopravy a ďalších zmien v štruktúre.

Treba viac vojakov aj výzbroje

Ďalších 52 profesionálnych vojakov potrebuje rezort pri zabezpečovaní úloh Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, pre prípravu profesionálnych vojakov, ale aj v súvislosti so zabezpečovaním obstarávania tovarov, služieb a stavebných práv prostredníctvom organizácií a agentúr NATO a Európskej únie.

Materiál približuje tiež stav výzbroje. K 31. decembru 2021 by mala slovenská armáda disponovať napríklad 58 mínometmi, deviatimi húfnicami, 33 samohybnými kanónovými húfnicami, 17 raketometmi, jedným protilietadlovým raketovým kompletom stredného dosahu a piatimi blízkeho dosahu, ale aj siedmimi protitankovými kompletmi. Z bojovej techniky by mala mať napríklad 31 bojových tankov, 169 bojových vozidiel pechoty, 60 obrnených transportérov či 23 viacúčelových vrtuľníkov.

Armádu čakajú aj ďalšie zmeny

V roku 2021 by malo prísť tiež k viacerým organizačným zmenám. Prispôsobiť sa preto musí aj rozmiestnenie jednotlivých útvarov a úradov OS SR. Vytvoriť sa má napríklad 44. centrum logistických služieb rozmiestnené v Trenčíne a Žiline, ktoré bude súčasťou 4. pluku logistiky, vzniknúť má aj 91. ženijný pluk rozmiestnený v Seredi z dôvodu centralizácie ženijných práporov mechanizovaných brigád do ženijného pluku a pristúpiť sa má aj k reorganizácii Doktrinálneho centra OS SR a organizačného jadra spoločného operačného veliteľstva na Spoločné operačné veliteľstvo.

Vojaci na pomoc zdravotníkom

Na zabezpečenie potrebnej zdravotníckej a sanitárnej podpory zdravotníckym zariadeniam bude denne k dispozícii do 1000 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Vláda schválila personálnu pomoc armády zdravotníkom na nevyhnutne dlhý čas, opatrenie predbežne platí do konca júna 2021.

"Nepriaznivý vývoj krízovej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 na území SR si vyžaduje ďalšie zapojenie príslušníkov OS SR na podporu v oblasti zdravotníctva," vysvetlili predkladatelia návrhu.

Vojaci majú podľa schváleného uznesenia vykonávať potrebnú zdravotnícku a sanitárnu podporu pod dohľadom odborne zdatného zdravotníckeho personálu a po zaškolení v príslušnom zdravotníckom zariadení. Konkrétne podrobnosti realizácie vládneho uznesenia (miesto, čas, počet vojakov, ich materiálno-technické vybavenie) dohodnú ministerstvá zdravotníctva a obrany.