Vyplýva to z Akčného plánu boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2024, ktorý Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

"Cieľom akčného plánu je implementácia opatrení na zmierňovanie a odstraňovanie rizík legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, ktoré boli identifikované v záverečnej správe," uviedol rezort v materiáli.

Projekt národného hodnotenia rizík a následné vypracovanie akčného plánu patria podľa predkladateľa medzi dôležité nástroje  zefektívnenia opatrení v boji proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Slovenská republika tak deklaruje prijatie opatrení v súvislosti s odstraňovaním  nedostatkov zistených v rámci 5. kola vzájomného hodnotenia Slovenskej republiky Výborom expertov Rady Európy Moneyval.

Do konca roka 2024 by sa mali napríklad zanalyzovať možnosti prístupov orgánov činných v trestnom konaní do jednotlivých registrov alebo evidencií, ktoré sú potrebné pre činnosť v súvislosti s vedením finančného vyšetrovania.

Do konca budúceho roka by sa mohli vypracovať účinné mechanizmy, ktoré zabezpečia transparentnosť vlastníctva právnických osôb. Materiál navrhuje aj zvýšiť počet kontrol vykonávaných oddelením kontroly povinných osôb Finančnou spravodajskou jednotkou Prezídia Policajného zboru.