Rovnosť medzi ženami a mužmi je jedným z cieľov Európskej únie. Ako to však vyzerá reálne? Žiaľ, čo sa týka rovnosti pohlaví, zostáva Slovensko medzi najhoršími štátmi EÚ. V roku 2022 sme sa oproti predchádzajúcemu roku nezlepšili ani o bod. Horšie sú na tom už len ženy v Maďarsku, Rumunsku a v Grécku.

Áno, aj dnes dostanú mnohé ženy kvety, ale, úprimne, je to len slabá náplasť na ich nerovné postavenie v porovnaní s mužmi.
Zdroj: shutterstock

Ukazuje to Index rodovej rovnosti, ktorý každoročne zostavuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE). Slovensko skončilo na 24. mieste s 56. bodmi z možných 100. Priemer EÚ je 68,6, ale aj ten sa zlepšil za rok len o 0,6 bodu. Najlepšie výsledky dosiahli Švédsko (83,9), Dánsko (77,8) a Holandsko (77,3).

Rebríček rodovej rovnosti TU!

Aj keď emancipácia pokročila, nedostala sa úplne všade a naplno. "Dievčatá a ženy majú dnes smer života vo svojich rukách – výnimku tvoria len ženy z marginalizovaných a zo znevýhodnených skupín. Správna emancipácia znamená vzdelanú ženu, ktorá si plní pracovné i osobné sny a je spokojná a šťastná," hovorí etnologička Katarína Nádaská.

Tieto čísla vás šokujú! Ako je to s platmi žien a mužov a prečo je to tak čítajte na ďalšej strane