Prvé zmluvy na podporu kultúrnych projektov národnostných menšín sú už zverejnené v centrálnom registri zmlúv. Ide o dotácie v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2016.

V registri je zverejnených päť zmlúv na podporu 18 projektov sumou 100 478 eur, agentúru SITA informoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, ktorý spadá pod úrad vlády.

Rómovia varujú: Strany si opäť kupujú naše hlasy!

Od pondelka 15. do piatka 26. februára zasadlo osem komisií, a to v prípade moravskej, českej, chorvátskej, židovskej, srbskej, ukrajinskej a rómskej menšiny ako aj komisia pre mutikultúrne a interetnické aktivity. Následne od 29. februára do stredy 2. marca zasadali komisie pre bulharskú, ruskú a rusínsku národnostnú menšinu.


Pre moravskú menšinu komisia schválila 30 489 eur, pre českú 229 815 eur, pre chorvátsku 48 064 eur, pre židovskú 52 825 eur, pre srbskú 28 706 eur a pre ukrajinskú menšinu 100 673 eur.

Rómska národnostná menšina dostane na svoje kultúrne projekty 664 152 eur, bulharská 35 504 eur, ruská 53 377 eur a rusínska 294 032 eur.

Na multikultúrne a interetnické aktivity komisia schválila 232 754 eur. V hodnotení projektov národnostných menšín budú do konca tohto týždňa pokračovať komisie pre poľskú a nemeckú národnostnú menšinu, posledné dve komisie pre maďarskú národnostnú menšinu začnú svoje zasadnutia od 7. marca.

"Paralelne bude pokračovať proces uzatvárania zmlúv s úspešnými žiadateľmi projektov tých národnostných menšín, u ktorých príslušné komisie už ukončili svoju činnosť," vysvetlil úrad.

Uchádzači o dotácie

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2016 vyhlásil úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 11. novembra minulého roka.

Na projekty žiadateľov úrad vlády vyčlenil tento rok 3 879 250 eur.
O dotáciu na kultúrne projekty sa mohli uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, obce a mestá, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov alebo obcí.

Cieľom výzvy je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchova a vzdelávanie k ich právam, interetnický a interkultúrny dialóg ako aj porozumenie medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

Štát každoročne v rámci programu podporuje projekty zamerané na rozvoj kultúry a jazyka národnostných menšín žijúcich na Slovensku, vzdelávacie a výskumné aktivity, publikačnú činnosť, záujmovú činnosť a mnohé iné aktivity, ktoré prispievajú k porozumeniu medzi väčšinou a menšinami.


Vlani úrad vlády podporil rovnakou sumou ako tento rok 1 240 projektov. Išlo o veľké aj miestne festivaly, výstavy, vydávanie novín, časopisov či publikácií, činnosť médií, webových portálov a podobne.