Zásadnou novinkou tohto roku bude dobrovoľné domáce samotestovanie detí. Plánuje sa, že žiaci či ich rodičia sa môžu samostatne otestovať antigénovým testom priamo v domácom prostredí. Ministerstvo odporúča, aby samotestovanie bolo pravidelné, a to ráno v pondelky a štvrtky pred nástupom do školy. V prípade pozitívneho výsledku samotestu rodič musí kontaktovať detského lekára, ktorý zabezpečí PCR testovanie alebo môže lekára požiadať o vykonanie testu na protilátky. Podľa dokumentu rodič každého žiaka, ktorý prejaví záujem o domáce samotestovanie, dostane súpravu 25 kusov antigénových testov priamo od školy. Zatiaľ vedenie školských zaradení má zistiť záujem rodičov o tento typ testovania.

Okrem toho chce ministerstvo zabezpečiť dobrovoľné testovanie žiakov v školách. Základné školy by mali žiakov testovať  kloktacími PCR testami. Stredné školy a odborné učilištia budú mať možnosť sa prihlásiť na antigénové testovanie v mobilných odberových miestach.
Pritom možnosť testovania v školách, ako aj domáce samotestovanie môžu využiť všetci žiaci vrátane zaočkovaných a tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

Tento dokument je zatiaľ  označený ako pracovný a musí ho prerokovať a schváliť vláda.

Mohlo by vás zaujímať: