Súdna rada na svojom augustovom zasadnutí riešila blízky vzťah sudkyne a novinárky. Z témy, či dochádzalo k únikom zo živých spisov, sa však nakoniec stala emotívna naťahovačka o podstate vzťahu medzi Záleskou a Tódovou a o tom, či sudkyňa číta, alebo nečíta články svojej partnerky.

Časť sudcov komentovala možnú zaujatosť sudkyne. Obhajcovia protagonistov v prípadoch, ktoré sudkyňa rozhodovala a rozhoduje, zasa hovoria o príprave námietok, dovolaní na Najvyšší súd, o ústavných sťažnostiach aj o podaniach na Európsky súd pre ľudské práva do Štrasburgu. Nuž a v neposlednom rade - hovorí sa aj o tom, ako táto kauza ovplyvní chod špecializovaného súdu a aký bude mať dopad na jeho reputáciu. Napokon, úvahy o opodstatnenosti ďalšej existencie tejto inštitúcie nie sú ničím novým.

“Ak tu vyvstávajú takéto problémy, ako v prípade kolegyne Záleskej a autority, ktoré majú disciplinárnu právomoc vo vzťahu k posudzovaniu zásadných otázok a nekonajú, ako by konať mali, asi to vzbudzuje vo verejnosti značné pochybnosti. A kríza autorít, ktoré vedú inštitúcie, speje ku kríze inštitúcií,” konštatuje bývalý predseda Špecializovaného trestného súdu Michal Truban, ktorý uvažoval aj nad opodstatnenosťou ďalšieho fungovania tohoto súdu.

O vplyve vzťahu sudkyne a novinárky na ich prácu, o pochybnostiach o kvalite práce sudkyne Záleskej, prepustenom mafiánovi, o dvojakých disciplinárnych metroch, ale aj o tom, či Špecializovaný trestný súd netreba zrušiť v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou hovoril bývalý predseda ŠTS Michal Truban.