V uplynulých dňoch sa rozprúdila debata o vhodnosti vzťahov sudcov a novinárov. Presnejšie - sudkyne špecializovaného trestného súdu Pamely Záleskej a novinárky Moniky Tódovej. Ich súkromný vzťah má blízku povahu a rovnako tak sa prelína aj ich profesný život. Až natoľko, že to môže vyzerať ako  zneužívanie informácií zo spisov v režime utajenia. A to je problém.

Otázniky okolo vzťahu sudkyne a novinárky riešila v disciplinárnom konaní súdna rada už v marci tohoto roku. Sudkyňa sa vtedy, napriek opakovane kladeným otázkam, vyhla jasným odpovediam. Členka súdnej rady a sudkyňa Dana Jelinková Dudziková vtedy povedala, že nedostala odpoveď na svoje otázky. “Mám odpovede na moje otázky a nijako zvlášť ma netešia. Informácie, ktoré boli zverejnené, vrhajú veľmi zlé svetlo na justíciu a sú priťažujúcimi okolnosťami vo vzťahu k pani Záleskej. V kontexte týchto skutočností sa dá uvažovať o zjavnom úmysle nevyjadrovať sa k tomuto vzťahu na zasadnutí súdnej rady v marci," povedala Jelinková Dudzíková.

Hovorí, že súdna rada prejednáva podnet, ktorý sa týkal nadštandardnosti vzťahov sudkyne a novinárky. "Magistra Záleská vopred vedela, na čo sa jej budeme pýtať, vedela, že budem chcieť, aby odsúdila nezákonné úniky zo spisov. Spôsob, akým sa k tomu postavila vtedy, je v kontexte nových zistení znepokojujúci. Navyše, znepokojuje ma aj jej mlčanie teraz. Lebo sudca by sa mal k takýmto skutočnostiam postaviť čelom. Sudca je autorita v talári. Ako očakávať, že bude v súdnej sieni vyvodzovať zodpovednosť, ak ona sama necíti potrebu vystúpiť pred verejnosť a dať všetko na pravú mieru,” komentuje sudkyňa a členka súdnej rady Dana Jelinková Dudzíková mlčanie sudkyne Špecializovaného trestného súdu Pamely Záleskej.

Aké limity by mal mať vzťah sudkyne a novinárky, prečo riskuje Pamela Záleská pozastavenie výkonu funkcie sudkyne a radšej mlčí aj prečo by si mala dobre odložiť účtenky z hotela v Tatrách hovorila v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou členka súdnej rady Dana Jelinková Dudziková.