Trinásť miliónov z eurofondov, ktoré Nadácia otvorenej spoločnosti dostane od ministerstva práce na pomoc a sociálne začlenenie ukrajinských utečencov do slovenskej spoločnosti, sa malo pôvodne vyplatiť na úplne iný účel. Pre neschopnosť vlády čerpať eurofondy sa to nestalo. Teraz pomôžu ľuďom, ktorí prišli z Ukrajiny.

“Boli to peniaze určené na investície do sociálnej infraštruktúry. Mohli byť využité napríklad na sociálnu integráciu detí z chudobných rodín, mohli byť využité na zabezpečenie bývania a zlepšenie podmienok sociálne odkázaných ľudí,” skonštatoval v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou bývalý štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Braňo Ondruš. Dodal, že aj pomoc utečencom je riešením problému, ktorý má Slovensko. Ukrajinci tu sú a my musíme riešiť problémy s tým spojené. Takže pomáhame aj sebe.

Kontroverzná téma vyplatených miliónov má aj mnoho ďalších detailov. Na východnej hranici pôsobili na jar 2022 v čase migračnej krízy po vypuknutí vojny na Ukrajine mnohé organizácie. Spomeňme napríklad dobrovoľných hasičov, Slovenskú katolícku charitu, Červený kríž a ďalšie. Žiadna z týchto organizácií však nie je na zozname príjemcov nenávratného finančného príspevku z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške takmer 22 miliónov eur. Ten dostala Nadácia otvorenej spoločnosti, ktorá na hraniciach utečencom pred vojnou nepomáhala. Rovnako tak na hraniciach v prvej línii nestáli ani ďalšie z konzorcia nadácií, ktoré dostanú na svoje účty mastné sumy a rozdelia ich ďalej príjemcom. Tých môžu byť podľa Braňa Ondruša tisícky a celý proces bude administratívne veľmi náročný.

Ministerstvo aj mimovládky, ktoré sú v konzorciu s Nadáciou otvorenej spoločnosti sa bránia, že ide o štandardný projekt, opozícia zasa hovorí, že táto dotácia v čase, kedy Slováci trú biedu, je nehoráznosť.

Na čo všetko sa peniaze použijú, prečo ich štát nerozdeľoval pomocou svojich úradov práce, alebo cez samosprávy, ale aj o tom, či je vo fyzických silách audítorov z únie skontrolovať účelnosť použitia celej sumy a či by ako štátny tajomník podobnú zmluvu sám podpísal, hovorí Braňo Ondruš v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou.

Prečítajte si tiež: