Prečo minister blokuje peniaze? Cieľom programu Domáce a rodovo podmienené násilie je predchádzať násiliu, ale aj ochrana a pomoc obetiam. Dôležitou témou je však aj rodová rovnosť, ale aj postavenie žien na trhu práce. Nórske fondy, z ktorých je sponzorovaný, rozdeľujú finančné prostriedky od donorov. Ministerstvo práce na ne doposiaľ nemalo vplyv, čo nám potvrdil aj exminister Ján Richter (Smer-SD) prostredníctvom hovorcu strany Jána Mažguta. 

V minulosti boli Nórske fondy v gescii Úradu vlády a odbor rodovej rovnosti pod ministerstvom práce fungoval iba ako odborný garant. To sa zmenilo po vzniku ministerstva informatizácie a regionálneho rozvoja (MIRRI) Veroniky Remišovej (Za ľudí), čo potvrdila aj hovorkyňa Úradu vlády Tatiana Kmecová. Krajniak však tieto financie určené pre rodovú rovnosť už rok blokuje. Tie pritom nie sú financované zo štátneho rozpočtu ani z európskych peňazí, ale závislé už od spomínaných nórskych peňazí. 

Zastavili schválené projekty

To, že projekty boli pozastavené pred podpisom zmluvy, nám potvrdila aj Monika Bosá z občianskeho združenia EsFEM, ktorá verí, že za pozasatavením je práve téma rodovej rovnosti.  „Projekty, ktoré sme predkladali sa týkali výzvy v rámci rodovej rovnosti, ktorá bola určená organizáciám v rámci partnerstva," povedala s tým, že podmienkou bolo, aby sa aspoň jedna organizácia aktívne podieľala v témach rodovej rovnosti. „Povinnými aktivitami boli napríklad prednášky, ale aj workshopy na školách, ktoré museli byť dohodnuté vopred," uviedla Bosá s tým, že  s EsFEM chceli realizovať projekt na podporu žien, ktoré sú spoluzávislé, sú teda partnerkami alebo matkami závislých ľudí. 

„Myslím si, že hlavným dôvodom je zmena vlády a rozhodnutie ministra práce, ktorý si zastavenie rodovej rovnosti zobral za svoju misiu. Minister premenováva veci, škrtá slovo rod, a podobne. Považujem to za obštrukcie. Nemôže Nórske fondy zakázať, ale robí obštrukcie," poznamenala kriticky s tým, že v rámci rodovej rovnosti sa rieši napríklad aj to, že rodičom nie je výlučne iba žena, ale starostlivosť je na oboch rodičoch. „Najprv sa riešilo, že agenda prechádza pod ministerku Veroniku Remišovú, potom boli ďalšie výhovorky. Iné výzvy z týchto fondov, aj tie, ktoré sa vyhlásili neskôr, sa už  začali implementovať," uzavrela vo svojom vyjadrení pre náš denník. 

Prehadzovanie horúceho zemiaka

MIRRI a ministerstvo práce zrejme nechcú dospieť ku konsenzu a neziskové organizácie tak hladujú ďalej. Podľa našich informácií minister Krajniak takýmto konaním výrazne prekračuje svoje kompetencie. Aby toho nebolo málo, problém s jeho prístupom má mať aj nórska strana. Remišovej ministerstvo však napriek tomu tvrdí, že s problémom nevie pohnúť. 

„V rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie, podporené z Nórskych fondov, minister práce ako gestor zodpovedný za obsahovú stránku programu požiadal MIRRI o prehodnotenie vybraných aktivít a presun prostriedkov na navýšenie iných aktivít v tomto programe najmä na podporu existujúcich poradenských centier a bezpečných ženských domov spĺňajúcich minimálne štandardy Rady EÚ,” povedal pre náš denník hovorca ministerstva Michal Dyttert. Dodal, že vzhľadom na požadované zmeny zo strany Krajniakovho rezortu naďalej rokujú s donormi za nórsku stranu. 

Ministerstvo práce tvrdí, že hľadá spôsob, ako pomôcť.  „Aktuálne vedenie ministerstva práce od začiatku svojho mandátu vníma problém s financovaním sociálnych služieb krízovej intervencie, teda aj služieb pre obete domáceho násilia ako dlhodobo neriešený a veľmi akútny,” odznelo v stanovisku s tým, že minister Milan Krajniak preto po nástupe do funkcie podnikol kroky na eliminovanie tejto situácie. „Ide o možnosť dofinancovať služby pre obete násilia cez dotačné tituly v pôsobnosti rezortu, zároveň rokoval s predsedom vlády SR o možnosti pomoci z jeho rezervy,” uviedla hovorkyňa ministerstva Michaela Slivková Kirňáková s tým, že v týchto dňoch sa konali posledné rokovania. Keď sme s touto témou kontaktovali riaditeľku odboru rovnosti mužov a žien Zuzanu Brixovú, uviedla, že Nórske fondy sú mimo jej kompetencie.  

Prečo odborníčka tvrdí, že Krajniak skúša „orbánovské" praktiky? Dozviete sa na ďalšej strane...