Občania sa totiž podľa hovorkyne komory Stanislavy Kolesárovej často sťažujú na konanie súdneho exekútora, ktoré je však v súlade so zákonom. "Ide napríklad o sťažnosti voči vykonaniu exekúcie viacerými spôsobmi súčasne, napríklad zrážkou zo mzdy i predajom hnuteľných vecí," priblížila Kolesárová. Ďalším príkladom neopodstatnenej sťažnosti je zablokovanie účtu ešte pred doručením oznámenia o začatí exekúcie. "Je to však zaisťovací úkon pre veriteľa a v prípade uhradenia pohľadávky a príslušenstva bude mať dlžník účet opäť odblokovaný," vysvetlila Kolesárová.

V prípade, ak sa občan dostane do exekúcie, komora radí, aby sa dlžník snažil svoj problém čím skôr vyriešiť a pohľadávku uhradiť. "Dlhodobo apelujeme na ľudí, aby si preberali písomnosti a komunikovali so súdnym exekútorom," skonštatovala Kolesárová s tým, že včasným uhradením svojho dlhu sa môžu vyhnúť ďalším nákladom. "Napríklad pri zaplatení do 14 dní môžu ušetriť až polovicu odmeny súdneho exekútora," podotkla Kolesárová.

Sťažnosti občanov na súdnych exekútorov posudzuje podľa zákona komora. Odvolacím orgánom je ministerstvo spravodlivosti.