Úloha komisie bola podľa Saloňa už od začiatku jasná - politicky zahladiť tragickú smrť generála Milana Lučanského. Je preto podľa Saloňa škandalózne, že tento svoj cieľ vraj ministerka odhalila už v samotných menovacích dekrétoch členov komisie, kde údajne konštatuje, že Lučanský spáchal samovraždu.

O záverečnej správe sa Saloň rozhodol nehlasovať z dôvodu údajného porušenia štatútu kontrolnej komisie. „Bol totiž porušený článok VI., ktorý hovorí, že o zasadnutí komisie, na ktorom sa má prijímať záverečná hodnotiaca správa, vyrozumie komisia blízke osoby obvineného gen. Milana Lučanského a umožní im na zasadnutí sa zúčastniť - čo sa neudialo,“ tvrdí Saloň. Právny zástupca ani blízke osoby neboli podľa poslanca vyrozumené a nebolo im vraj umožnené sa na zasadnutí komisie zúčastniť.

V článku VII. štatútu komisie sa má písať, že komisia ukončí svoju činnosť prijatím záverečnej správy, z čoho vraj jasne vyplýva, že stretnutie s rodinou je nezrealizovateľné, keďže po hlasovaní už komisia údajne nebude existovať. „Jeden z článkov hovorí o tom, že schválením správy činnosti komisie táto komisia končí. Práve preto som oznámil, že dňom hlasovania ukončujem členstvo v komisii,“ uviedol Saloň.

„Mrzí ma, že informácie z obsahu záverečnej správy sa ministerka spravodlivosti, generálny prokurátor a hlavne rodina Lučanského dozvedeli z médií skôr, ako o samotnej správe v zmysle štatútu rozhodla komisia. Týmto chaosom bola, žiaľ, práca komisie znehodnotená a jej závery boli spochybnené,“ uzavrel Saloň.

Bývalý policajný prezident Milan Lučanský zomrel 30. decembra 2020 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove deň po tom, čo sa pokúsil obesiť vo väzenskej cele. Vo väzbe bol pre obvinenia v kauze Judáš.

Celú Saloňovu reakciu k záverečnej správe o smrti generála Milana Lučanského nájdete v galérii.