Ak bude situácia pretrvávať aj v nasledujúcich rokoch, obec bude musieť hľadať ďalšie zdroje vody.

Ako Rohaľová ozrejmila, obecný vodovod postavili obyvatelia svojpomocne v rokoch 1965 – 1967. V roku 2014 obnovili vďaka dotácii od Environmentálneho fondu vodné pramene, vlani z rovnakých zdrojov zrealizovali prvú etapu obnovy vodovodného potrubia na trase pri hlavnej ceste, kde obyvatelia nemajú dostatok vody.

Je potrebné obnoviť ešte trasu vodovodu v centre dediny, obec podáva žiadosť na envirofond o poskytnutie dotácie každoročne. "Ak bude takáto klimatická situácia pretrvávať, je potrebné hľadať ďalšie zdroje, pramene vody v okolí obce, aby bol aj v letnom období dostatok vody. Vlastné finančné zdroje obce na takéto investície nie sú postačujúce, bez dotácií ich obec nemôže realizovať," doplnila.

Problém s nedostatkom vody v obecnom vodovode sa podľa starostkiných slov opakuje v lete v suchom období pravidelne, tento rok je to "veľmi zlé".

Obec preto zabezpečuje dovoz vody do obecného vodojemu od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. "Takýto dovoz vody je pre obec finančne náročný, viac zaplatíme za dopravu ako za samotnú vodu," podotkla s tým, že ani toto riešenie úplne nepostačuje.

Ilustračná fotka. Situácia so suchom sa na Slovensku v porovnaní s minulým týždňom zhoršila. Extrémne sucho sa opäť rozšírilo na juhu Podunajskej nížiny, v Slovenskom rudohorí a na dolnom Zemplíne. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojom klimatologickom zhodnotení 31. týždňa.
Zdroj: Erika Ïurèová

Obyvatelia, ktorým voda vôbec netečie, si po ňu môžu chodiť na obecný úrad, mnohí si navzájom vypomáhajú. Výrazný pokles vody však pociťujú aj v studniach. "Stále občanov vyzývame, aby vodou šetrili, nepoužívali vodu z obecného vodovodu na polievanie záhrad, verejných priestranstiev, umývanie motorových vozidiel, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok a na stavebné účely," uzavrela Rohaľová.

Aktuálne platí pre nedostatok pitnej vody mimoriadna situácia v obciach Volica, Drňa, Chrámec, Pača, Dlhé Stráže, Banská Štiavnica, Baldovce, Richnava, Zubák a Sútor.

Situácia so suchom sa na Slovensku v porovnaní s minulým týždňom zhoršila. Extrémne sucho sa opäť rozšírilo na juhu Podunajskej nížiny, v Slovenskom rudohorí a na dolnom Zemplíne. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojom klimatologickom zhodnotení 31. týždňa.

Celkovo extrémne sucho zasahuje podľa meteorológov až 15 percent územia. "Relatívne nasýtenie pod hranicou desať percent je na Podunajskej a Záhorskej nížine a na juhu východného Slovenska (Gemer, Abov, dolný Zemplín). Deficit pôdnej vlahy je v intervale mínus 60 až mínus 80 milimetrov ojedinele na strednom a východnom Slovensku," uviedol ústav. Deficit sa podľa meteorológov nachádza takmer na celom území Slovenska, okrem malej oblasti v okolí Nitry.

V prípade meteorologického sucha sú na Slovensku normálne, až veľmi suché podmienky. Extrémne sucho je na letisku v Bratislave, v Senici a Spišských Vlachoch. "Deficit zrážok za posledných 90 dní je vo Švedlári mínus 197 milimetrov, v Telgárte mínus 192 milimetrov a mínus 172 milimetrov v Banskej Bystrici," konštatuje SHMÚ. Nadbytok zrážok je len v Bratislave na letisku a v Nitre.

Prečítajte si tiež: