Rodine a najbližším za ministerstvo obrany vyjadrili úprimnú sústrasť minister obrany Peter Gajdoš a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko. MO v tejto súvislosti vyvesilo čiernu vlajku. Kondolenčné knihy budú k dispozícii v priestoroch ministerstva, na veliteľstvách OS aj im podriadených útvaroch.

Kto bol Imrich Andrejčák?

 

  • Narodil 12. júla 1941 v obci Haniska pri Košiciach. V rokoch 1955-1958 študoval na Vojenskej škole Jána Žižku v Bratislave a v rokoch 1958-1961 na Vojenskom učilišti vo Vyškove na Morave. Bol členom Komunistickej strany Československa (KSČ). 
  • V období od 2. novembra 1990 do 25. júna 1992 pôsobil ako námestník ministra obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a riadil úsek Federálneho ministerstva obrany (FMO) ČSFR pre strategické a koncepčné riešenie otázok zabezpečovania obrany štátu, rozvoja čs. armády, Civilnej obrany ČSFR a vedeckej a technickej politiky FMO. V júli 1992 ho prevelili do zálohy.
  • Od 2. júla 1992 do 31. decembra toho istého roku pôsobil ako nezávislý kandidát nominovaný Hnutím za demokratické Slovensko (HZDS) vo funkcii ministra obrany ČSFR. Od 1. januára 1993 do 15. marca 1993 bol pracovníkom Ministerstva obrany SR.
          
  • Vo funkcii ministra obrany SR (delegovaný HZDS) pôsobil od 16. marca 1993 do 15. marca 1994 a neskôr do 1. októbra 1994 bol poslancom Národnej rady (NR) SR (za HZDS), po odvolaní vlády Vladimíra Mečiara mu bol obnovený poslanecký mandát. Poslancom NR SR (koalícia HZDS/RSS) bol aj v období od októbra 1994 do októbra 1998. V tomto období v parlamente pôsobil ako predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Ako poslanec v druhom volebnom období NR SR (1998-2002) bol do 22. októbra 2002 členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.
         
  •  Genplk. v. v. Imrich Andrejčák získal viaceré vyznamenania, medzi nimi aj v roku 1998 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. 

Mohlo by vás zaujímať: