Medzinárodná štúdia sledovala úroveň vedomostí a zručností z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na reprezentatívnej vzorke 15-ročných žiakov. Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola čitateľská gramotnosť, informuje o tom portál webnoviny.sk.

Všetky okolité krajiny, okrem Ukrajiny, mali výrazne lepšie výsledky. Česi sú pred nami v rebríčku o 16 miest, Poliaci dokonca o priepastných 31 miest. Z krajín V4 sme v čítaní a prírodných vedách poslední, iba v matematike sme predposlední, keď sme predstihli aspoň Maďarsko.

Spomedzi všetkých krajín OECD sa horšie ako my umiestnili len Grécko, Čile a Mexiko.

Previerka vedomostí čaká aj piatakov.
Previerka vedomostí čaká aj piatakov.
Zdroj: sxc.hu

Pri testovaní čitateľskej gramotnosti dosiahli Slováci 458 bodov, priemer krajín OECD bol 487. V matematickej gramotnosti slovenskí žiaci dosiahli 486 bodov, pričom priemer bol 489 bodov. Výkon je porovnateľný s Portugalskom, Austráliou, Ruskom, Maďarskom či USA. 

Výkon žiakov v prírodovednej gramotnosti je taktiež pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Žiaci dosiahli 464 bodov a priemer krajín OECD bol 489 bodov.  V testoch PISA sú od roku 2006 výkony slovenských žiakov pod priemerom krajín OECD.

Testovanie sa uskutočňovalo elektronickou formou. Test na počítači vypracovávali žiaci dve hodiny. Do štúdie sa zapojilo 79 krajín a celkovo bolo do testovania zapojených 600-tisíc žiakov sveta.

Na meraní, ktoré uskutočnil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) 16. – 17. apríla 2018, sa zúčastnilo 385 škôl a otestovaných bolo 6770 15-ročných žiakov.