Vyplýva to z návrhu novely zákona o diaľničnej známke poslanca Tomáša Tarabu (nezaradený), ktorý Národná rada (NR) SR posunula v stredu do druhého čítania.

Polícia zverejnila šokujúce video: TO NAJHORŠIE Z BRATISLAVSKÝCH CIEST (máj 2022)

Vodič osobného vozidla by tak nemusel uhradiť najskôr pokutu a následne poplatok za diaľničnú známku. "Máme za to, že v mnohých prípadoch sa tieto subjekty dopustili porušenia povinnosti z nedbanlivosti, napríklad zabudli vykonať úhradu za prepadnutú diaľničnú známku a podobne," vysvetlil Taraba.

Poslanec kritizuje uhradenie sankcie dvakrát, prvýkrát zaplatením pokuty a následne zaplatením úhrady za diaľničnú známku. "V porovnaní s výškou úhrady za diaľničnú známku považujeme výšku sankcie, ktorá môže byť vodičovi alebo prevádzkovateľovi vozidla uložená, za neprimeranú. Z uvedených dôvodov, ako aj z dôvodov súčasného neustáleho zdražovania navrhujeme predmetnú úpravu zákona o diaľničnej známke," uviedol.

Diaľnica - ilustračný záber
Zdroj: Matej Kalina

Poslanci poslali do druhého čítania aj druhý Tarabov návrh novely zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Ním chce znížiť pokuty za neuhradenie mýta pre prevádzkovateľov nákladných áut. 

Navrhol, aby pokuta za nezaplatenie mýta klesla z jeho 150-násobku na 50-násobok, pričom najvyššia možná pokuta by bola 800 eur a v blokovom konaní 500 eur. Ak by nebolo možné určiť výšku nedoplatku, novela znižuje pokutu zo 700 na 500 eur. Poslanec navrhol aj úplné odpustenie pokuty, pokiaľ vinník neuhradené mýto zaplatí počas nasledujúceho dňa.

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE