Nezamestnaní absolventi pribúdajú a to aj napriek tomu, že firmy niektoré pozície nemajú kým obsadiť.

Ide najmä o remeselnícke práce, o ktoré mladí nemajú záujem. Na trhu tak chýbajú mäsiari, pekári, klampiari či tesári.

Túto skutočnosť potvrdilo aj ministerstvo školstva. Na svojej webovej stránke zverejnilo zoznam študijných odborov, ktoré majú nedostatok učňov a sú na trhu práce žiadané a naopak, kde je študentov pre trh nadbytok.

Mladí chcú pokračovať na univerzitách

Vychádzalo pritom z analýzy a prognózy vývoja na trhu práce.

Porekadlu remeslo má zlaté dno zrejme slovenskí študenti neveria. Tradičné remeslá už nemajú podľa odborníkov na Slovensku svojich nástupcov.

Študenti majú záujem skôr absolvovať gymnáziá, či ukončiť stredoškolské vzdelanie maturitou na iných typoch škôl a ďalej pokračovať na vysokých školách.

Odbory s nedostatkom absolventov
geológia, geotechnika a environmentalistika
mechanik banských prevádzok
zlievačstvo
hutník
nástrojár
obrábač kovov
klampiar - stavebná výroba
klampiar - strojárska výroba
lakovník
elektromechanik – silnoprúdová technika
chemik - operátor
gumár - plastikár
potravinárstvo – potravinár-kvalitár
mäsiar
pekár
mlynár a cestovinár
biochemik – mliekarská výroba
technik obuvníckej výroby
obuvník
drevárstvo a nábytkárstvo
čalúnnik
operátor tlače
polygraf – tlačiar
polygraf – knihár
tesár
kachliar
podlahár
strechár
kominár
elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
agropodnikanie – farmárstvo
zahradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba
vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka
poľnohospodár – mechanizácia
rybár
chovateľ – chov oviec
umelecký kováč a zámočník
umelecký keramikár
Odbory s prebytkom absolventov
strojárstvo
strojárstvo – podnikanie a služby
operátor ekologických zariadení
mechanik počítačových sietí
grafik digitálnych médií
spoločné stravovanie