Celý otvorený list ministerke podpísalo 188 sudcov a ďalších 112 iba časť týkajúcu sa súdnej mapy. Tá mení 54 okresných súdov na obvodné, ktorých bude 30. Z 8 krajských súdov majú byť po novom tri obvodové (Prešov, Banská Bystrica, Trnava) a vzniknúť majú tri správne súdy (Nitra, Žilina, Košice). Z viacerých Okresných súdov v Bratislave a Košiciach má v každom meste vzniknúť jeden obvodový súd.

„Sfúzovanie Okresných súdov v Bratislave a Košiciach je jediné pozitívum reformy,“ povedal bývalý minister spravodlivosti Štefan Harabin (63). Kolíková vidí za reformou súdnictva aj zrýchlenie konaní, väčšiu efektívnosť a transparentnosť a vzhľadom na špecializáciu súdov aj kvalitnejšie rozhodnutia. „Je dôležité, aby ste v rámci hlavných agend mali ľudí, ktorí sa venujú len tej hlavnej agende,“ povedala ministerka.

Proti zmene v súdnej mapy je viac ako štvrtina aktuálne aktívnych sudcov.
Zdroj: Jaroslav Novák

Opak si myslia sudcovia, ktorí napísali otvorený list. „Nová súdna mapa sťažuje prístup občanov k súdu a porušuje záväzky Slovenska ako členského štátu Európskej únie v otázke nezávislosti súdnictva a práva na prístup k spravodlivosti,“ napísali sudcovia v liste. Podľa nich reforma nerieši zásadné problémy terajšieho súdneho systému, ako sú preťaženosť niektorých súdov, dĺžka súdneho konania, vymožiteľnosť práva či nedostatočné technické a personálne obsadenie.

Pokračovanie na ďalšej strane.