Návrhy na začatie konaní boli podané v máji. "Disciplinárne konania u náš bežne trvajú okolo šesť mesiacov, vzhľadom na letné obdobie a opatrenia spojené so zabránením šírenia ochorenia COVID-19 môže byť tento čas aj dlhší,"spresnila Donevová. Sťažnostné a disciplinárne konania sú podľa jej slov neverejné a podliehajú povinnosti mlčanlivosti.

Aj preto SAK žiada o zmenu právnych predpisov. "Návrh na zmenu legislatívy sme predložili ministerke spravodlivosti. Ďalší legislatívny postup je na ministerstve ako orgáne, ktorý má legislatívnu právomoc,"ozrejmila hovorkyňa.

Advokáta môže SAK v rámci disciplinárneho stíhania potrestať napomenutím, finančnou pokutou, ale aj vyčiarknutím zo zoznamu advokátov. Ak sa advokát dopustí konania v zmysle Trestného zákona, SAK má podľa hovorkyne efektívne nástroje na pozastavenie jeho činnosti a následné vyčiarknutie zo zoznamu advokátov.