Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil rebríček Top 10 najlepších základných a stredných škôl na Slovensku.

"Hodnotenie vychádzalo z údajov za posledné štyri školské roky, pričom kritériom boli nielen výsledky žiakov maturitných skúšok a testovania deviatakov, ale aj uplatnenie absolventov, či ohodnotenie mimoriadnych výsledkov žiakov podľa metodiky ministerstva školstva," informoval Peter Goliaš, riaditeľ INEKO.

"Škála hodnotenia je 0 – 100, pričom 0 predstavuje najhoršie možné a 100 najlepšie možné výsledky žiakov školy," dodal.

Riaditeľ prekvapený nebol

My sme navštívili dve najúspešnejšie školy. Riaditeľa Bilingválneho anglicko-slovenského gymnázia Milana Hodžu v  Sučanoch Vasila Dorovského (56) prvenstvo neprekvapilo. „Ja viem, že sme najlepší. Vždy to tak bolo,“ pýši sa bez škrupúľ.

Dobré výsledky na maturitách pripisuje prísnemu výberu žiakov na školu. „Berieme študentov, pre ktorých nie je motiváciou len byť v tejto škole, ale najmä sa učiť, osobnostne rásť,“ hodnotí.

Vysokoškolská forma výučby

Sučianski gymnazisti sa na vyučovaní necítia ako stredoškoláci, ale skôr vysokoškoláci. Je tomu prispôsobená aj forma výučby. „Vedieme ich k samostatnosti, učiť sa chcú potom sami,“ tvrdí.

Ďalším pozitívom je aj prístup učiteľov slovenského a  anglického jazyka, z  ktorých sučianski študenti na Slovensku excelujú. „Oni sú vynikajúci nielen po profesionálnej stránke, ale aj po ľudskej, a  to je dôležité,“ dodal riaditeľ.

 Gymnáziá
Poradie Názov školy Počet bodov
1. Sučany, Komenského 215 98
2. Nové Mesto nad Váhom, Športová 41 98
3. Prešov, Solivarská 28 96
4. Prešov, Dominika Tatarku 7 95
5. Medzilaborce, Duchnovičova 13 93
6. Prešov, Mudroňova 20 93
7. Žilina, Varšavská cesta 1 92
8. Košice, Škultétyho 10 92
9. Rožňava, Ul. akademika Hronca 1 92
10. Bratislava, Novohradská 3 91

Stredné odborné školy
Poradie Názov školy Počet bodov
1. Bratislava, Bullova 2 98
2. Trenčín, Martina Rázusa 1 97
3. Piešťany, Stromová 34 96
4. Prešov, Plzenská 1 95
5. Považská Bystrica, Jesenského 6 94
6. Trnava, Kukučínova 2 94
7. Levice,  Kálmána Kittenberga 2 93
8. Zlaté Moravce, Bernolákova 26 92
9. Martin, Bernolákova 2 92
10. Bratislava, Račianska 107 92

Základné školy
Poradie Názov školy Počet bodov
1. Stropkov, Konštantínova 64 100
2. Banská Bystrica, Skuteckého 28 99
3. Dedinka, Dedinka 142 99
4. Nová Bystrica, Vychylovka 687 99
5. Lisková, Ulica pod Chočom 550 99
6. Spišská Belá, Moskovská 20 98
7. Vikartovce, Vikartovce 6 98
8. Bratislava, Novohradská 3 98
9. Bratislava, Odborárska 2 98
10. Ulič, Ulič 137 98