Prihlásené fotografie hodnotila 5-členná medzinárodná porota. Do súťaže sa registrovalo 189 fotografov, ktorí dovedna zaslali 2 250 snímok, z toho 246 sérií. Porota hodnotila samostatné fotografie a série fotografií v 10 súťažných kategóriách: Aktualita, Reportáž, Každodenný život, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry, Mladí fotografi do 26 rokov a študenti (medzinárodná kategória), Dlhodobý dokument (medzinárodná kategória) a v novej medzinárodnej kategórii Fotografia vytvorená mobilným telefónom. Osobitnou kategóriou je Grant
Bratislavy.

Medzi súťažnými prácami dominovala téma prezidentských volieb na Slovensku a ďalších udalostí súvisiacich s vyšetrovaním vraždy J. Kuciaka a prípadov korupcie na slovenskej scéne. Veľké množstvo súťažiacich mapovalo vo svojich fotografických prácach rôzne sociálne problémy, otázky chudoby a sociálneho vylúčenia doma i v okolitých krajinách.

Porota vyjadrila veľkú spokojnosť s domácou kategóriou Každodenný život a s medzinárodnou kategóriou Dlhodobý dokument, ktorých úroveň výrazne presahovala úroveň ostatných kategórií. Porota sa rozhodla udeliť hlavnú cenu súťaže Grand Prix za sériu Noc s prezidentkou od fotografa Denníka SME Jozefa Jakubča. „Bolo inšpirujúce vidieť túto skvelú prácu a som rád, že sme ju mohli oceniť. Víťazná séria odráža to, čím krajina v uplynulom období prechádzala a čo nakoniec viedlo k zvoleniu prvej ženy prezidentky na Slovensku ako prísľubu zmeny. Prezidentka bola navyše krásne odfotografovaná,“ k víťaznej sérii povedal člen poroty Kadir van Lohuizen