Jozef Lenč, politológ

Politológ Lenč upozornil na skutočnosť, že akékoľvek porušenie ľudských práv a slobôd môže byť krokom k totalite a túžbe po moci a kontrole. "Obmedzovanie práv a slobôd smeruje k posilňovaniu úlohy štátu a teda môže byť vnímané ako smerovanie k autoritatívnemu a silnému štátu. V časti spoločnosti môže byť takto vnímaný aj tento zákon," poznamenal politológ, ktorý zároveň upozornil, že je to výrazný posun späť aj s prihliadnutím na smerovanie modernej etiky. "Takto koncipovené zákony môžu viesť k autokratickému náboženskému fundamentalizmu, čo je v rozpore s princípmi liberálnej demokracie," poznamenal s tým, že skôr než politickú stratégiu za tým vidí naháňanie voličov. "Od pána Čepčeka by som takéto strategické uvažovanie neočakával. Skôr si myslím, že než menenie názorov spoločnosti, je opakovanie takýchto extrémnych prirovnaní  skôr obrazom o svetonázore rigídneho katolíka," zhodnotil politológ s tým,  že poslanec Čepček je o svojej pravde skalopevne presvedčený. 

Politický analytik Jozef Lenč
Zdroj: Archív

Andrej Kuruc, expert na rodovú rovnosť

Navrhovaný zákon je nepriechodný aj pre Andreja Kuruca - experta na rodovú rovnosť. “Ženy podstupujú interrupcie najmä preto, lebo to môže ohroziť ich životy, ako aj životy ich blízkych, ale aj preto, že si uvedomujú, že ekonomicky, intelektuálne a mentálne by vzhľadom na svoju životnú situáciu nevedeli dieťa zabezpečiť. Čiže nerobia to z rozmaru," vysvetlil expert, ktorý zároveň zdôraznil aj skutočnosť, že zakázať slobodne rozhodnúť sa ženám o interrupciách bude viesť len k tomu, že sa ich životy zhoršia alebo ich zdravie bude v ohrození, keďže budú hľadať neodborné možnosti, ako ju podstúpiť. "Tento návrh je ako zo stredoveku a vypovedá o predpotopnej mentálnej výbave jeho predkladateľa,” uzavrel Andrej Kuruc pre denník Plus JEDEN DEŇ. 

Na snímke je Andrej Kuruc, expert na rodovú rovnosť z inštitútu pre výskum práce a rodiny.
Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Silvia Porubänová, sociologička a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Sociologička a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová sa odvolala na Ústavu Slovenskej republiky, ale aj medzinárodné dohody, ktorými je Slovenská republika viazaná. Tie podľa Porubänovej rešpektujú  hodnotu úcty k ľudskému životu aj hodnotu osobnej slobody.  "V praxi rozhoduje miera a stupeň uplatnenia - v prípade úcty k ľudskému životu sa táto odvíja  a narastá s vekom ľudského plodu. Povýšenie alebo absolútne uplatnenie jednej  zo spomínaných hodnôt na úkor potlačenia druhej by znamenalo aj porušenie princípov demokratického štátu.  ,Nenarodený’ život plodu nemôže byť považovaný za väčšiu hodnotu ako život  tehotnej ženy," argumentuje sociologička s tým, že je potrebné ponechať matke možnosť ochrany jej ústavou garantovaných práv v existujúcej zákonnej úprave.

"Súčasná interrupčná legislatíva na Slovensku je v súlade aj s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami, ktoré Slovenská republika ratifikovala. Snahy zvrátiť existujúci právny stav tak neospravedlniteľne ohrozujú životy a zdravie žien, popierajú rovnosť žien a mužov aj medzinárodne chránené ľudské práva,“  uviedla s tým, že treba zdôrazniť,  že poslanec  je nielen skalopevne presvedčený o svojej "jedinej pravde", ale zároveň si prakticky uvedomuje, že ak sa chce-aj cez agendu zákazu interrupcií- efektívne osobne zviditeľniť,  naviazať na seba potenciál voličských hlasov, musí zvoliť mimoriadne sugestívne metódy, kontroverzné  prirovnania, zavádzajúce príklady. Cielene polarizuje nielen verejnú mienku ale aj situáciu vo vlastnom poslaneckom klube, potiažne v koalícii.  

Na snímke je Silvia Porubänová, sociologička z Inštitútu pre výskum práce a rodiny.
Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Mohlo by vás zaujímať: