Po 12-tich rokoch ide o prvú veľkú novelu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorá rieši komplexne problematiku vodárenskej infraštruktúry a ukladá nové práva a povinnosti pre vlastníkov a prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií a tiež pre odberateľov pitnej vody a producentov odpadových vôd.

Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja zvyšuje kvalitná vodovodná a kanalizačná infraštruktúra komfort obyvateľov a pomáha chrániť životné prostredie. "Slovensko zaostáva predovšetkým v pripojení obyvateľov na verejné kanalizácie. Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí a sme súčasťou Európskej únie, tak funkčné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd nie sú na Slovensku samozrejmosťou,“ zdôraznil minister Budaj.

Legislatíva v tomto smere prináša nové povinnosti pre vlastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií, predovšetkým pre vodárenské spoločnosti či obce a zároveň tiež pomôže zvýšiť pripojenie obyvateľov na verejné kanalizácie. V právnej úprave pribudla definícia prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Koľko poslancov podporilo legislatívnu zmenu, sa dozviete v GALÉRII

Súťaž
Zdroj: archív

Tie sa stavajú v okolí väčších miest a na pripojenie vodárenskej infraštruktúry ich využívajú predovšetkým individuálne bytové výstavby. Právna úprava tiež legalizuje zvoz žumpových vôd a ich následné čistenie na čistiarni odpadových vôd.

Legislatíva prináša zmeny vo vlastníctve vodárenskej infraštruktúry. Podľa v súčasnosti platnej legislatívy môže byť vlastníkom verejných vodovodov a kanalizácií akákoľvek právnická osoba, ktorá má sídlo v Slovenskej republike a je bezúhonná.

Článok pokračuje na ďalšej strane.