Odborníci dohodu podporujú a odsudzujú zavádzajúci diskurz. Otvorený list zverejnili v pondelok mimovládne organizácie  Inštitút strategických politík - Stratpol a MEMO 98.

"Dohoda je totiž v plnej zhode so strategickými dokumentmi - bezpečnostnou a obrannou stratégiou SR prijatými v roku 2021 - i dlhodobým konsenzom v proeurópskej a atlantickej zahraničnopolitickej orientácii našej krajiny," uvádzajú odborníci v liste. Text dohody podľa nich nepoškodzuje záujmy Slovenska. Naopak, nesie potenciál pre posilnenie bezpečnosti Slovenska, ako aj pre pevnejšie ukotvenie vzťahov s USA a NATO.

"Dlhodobé zahraničnopolitické a bezpečnostné záujmy našej krajiny nemôžu byť predmetom straníckych kalkulácií a populistických hier. Práve, naopak, záujmy Slovenska musia byť jednoznačné, aby sme boli predvídateľným a zodpovedným partnerom v medzinárodných vzťahoch," konštatujú odborníci.

FOTOGRAFIE z protestov proti obrannej dohode nájdete v GALÉRII

Uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany vlády SR a USA už odsúhlasila vláda a Bezpečnostná rada SR. Po podpise dokumentu na základe splnomocnenia hlavy štátu ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou.

Zmluva by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.

Opozícia zmluvu kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovaní kompetencií našich štátnych orgánov.