Firma D4R7 Construction dostane možnosť preukázať, že výstavba D4 pri Jarovciach je v súlade so zákonmi. "Špeciálny stavebný úrad rozhodol o predĺžení lehoty koncesionárovi na predloženie dokumentov, ktoré majú preukázať či stavba je alebo nie je s verejným záujmom,"informoval Doležal s tým, že úrad túto lehotu predĺžil o 90 dní. Dôvod je ten, že od 9. januára prebieha konanie o dodatočnom povoľovaní tejto stavby. Podľa zákona totiž ide o čiernu stavbu.

Ešte v októbri 2019 bývalá vláda obdržala posudok, podľa ktorého je pri stavbe D4 pri Jarovciach použitý materiál, ktorý nie je v súlade so stavebným projektom. Na základe toho orgány začali konať "Toto konanie môže mať iba dva výsledky - dodatočné povolenie stavby alebo jej odstránenie,"zakončil Doležal.

Podľa generálneho riaditeľa sekcie cestnej dopravy Petra Vargu musí materiál spĺňať dve podmienky - stavba musí byť v poriadku stavebno-technicky a zároveň v súlade so životným prostredím. "Koncesionár doložil 2-3 týždne dozadu prvé posudky, ktoré hovoria o tom, že po stavebno-technickej stránke táto stavba spĺňa kritéria. Napriek tomu, že tam bol nevhodný materiál, nebráni to tomu, aby bola daná do používania," vysvetlil Varga. Zdôraznil, že v niektorých úsekoch parametre prekračujú normy, teda stavebník ich bude musieť opraviť.

Na to, aby bola stavba povolená, chýba stanovisko životného prostredia. "Koncesionár nám ho musí doložiť a v tejto veci koná. To bol hlavný dôvod, prečo sme mu dali dodatočný priestor,"doplnil Varga. Na základe týchto dokumentov má Špeciálny stavebný úrad rozhodnúť o súlade s verejným záujmom.

Anketa
Myslíte si, že stavba bude spĺňať aj environmentálne podmienky?
  • 71%
  • 3%
  • 26%