Rozhodnutie sa tiež týka nárokov vyplývajúcich z prípadnej neoprávnenej evidencie osoby v registračných protokoloch a agentúrnych zväzkoch ŠtB, ako aj zverejnenia tejto evidencie. TASR o tom informovala hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.

"Súdy nižších inštancií rozhodovali o žalobe o ochrane osobnosti podanej proti Ústavu pamäti národa a dospeli k záveru, že žalobu je potrebné zamietnuť z dôvodu nedostatku pasívnej vecnej legitimácie takto označeného subjektu," priblížila Važanová.

Veľký senát občianskoprávneho kolégia NS napokon svojím rozsudkom zamietol dovolanie podané žalobcom, keď dospel k záveru, že súdy nižších inštancií posúdili správne nedostatok pasívnej vecnej legitimácie Ústavu pamäti národa. "A rovnako správne skonštatovali, že pasívne vecne legitimovaným subjektom je Slovenská republika, v mene ktorej koná MV SR," doplnila hovorkyňa.