V blízkosti mesta Veľký Krtíš bol zriadený v hale súkromnej spoločnosti záchytný tábor pre migrantov. Aktuálne je v ňom takmer 700 cudzincov, no stále pribúdajú ďalší. Miestni obyvatelia sú celou situáciou právom znepokojení, mnohí z nich sa obávajú o svoju bezpečnosť. Tiež ich hnevá, že o zriadení záchytného tábora pre nelegálnych migrantov mesto nikto neinformoval. Veci sa vraj dozvedajú priebežne a neoficiálnou cestou. Okresný úrad vo Veľkom Krtíši vyhlásil v piatok (1. 9.) v regióne pre nárast neregulárnej migrácie mimoriadnu situáciu.

Spia v parkoch, zgrupujú sa pod oknami bytov, nechávajú po sebe haldy odpadov – nápor ilegálnych migrantov začína byť neúnosný. FOTKY si pozrite v galérii!

„Nikto z kompetentných sa neuráčil informovať o zriadení záchytného tábora samotné vedenie mesta, aj napriek tomu, že tábor leží v tesnej blízkosti mesta Veľký Krtíš. Je skutočne nehorázne ako komunikuje tento štát s ľuďmi a samosprávou. Je to hanba a neúcta voči nám všetkým. Stavajú nás pred hotovú vec, ale nemajú nijaký plán na riešenie tejto krízovej situácie,“ kritizoval na sociálnej sieti Martin Čapliar zo strany Hlas-SD a obyvateľ Veľkého Krtíša. Ako ďalej informoval, od pondelka (4.9.) má byť na mieste zriadené vysunuté pracovisko cudzineckej polície, a tak migranti budú mať garantovaný slobodný pohyb po dobu 30 dní na území Slovenska. VIAC VO VIDEU:

“Od doby zriadenia zariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky počty výrazne narástli. Zariadenie z nášho pohľadu nespĺňa základné technické požiadavky, ide o výrobnú halu. Mesto podnikne primerané opatrenia, ktoré sú v našej kompetencii,” ozrejmil pre náš denník prednosta MsÚ Veľký Krtíš Marián Balko. “Od Ministerstva vnútra do dnešného dňa neevidujeme žiadnu oficiálnu informáciu o zriadení takéhoto zariadenia. Dozvedáme sa o jeho činnosti len z tlačových konferencií predstaviteľov rezortu. Boli sme požiadaní o zverejnenie jedného stanoviska na našej sociálnej sieti,” podotkol ďalej.

Aká je situácia s migrantmi v záchytnom tábore? “Keď sme boli v zariadení osobne prítomní, dav skandoval "No food, no food". Možno by bolo vhodnejšie položiť túto otázku predstaviteľom predmetného rezortu, ako a v akej forme, rozsahu zabezpečujú stravovanie, ako sú riešené hygienické potreby osôb, ktoré tam podľa našich zistení trávia často aj viac, ako 5 dní. Máme informácie a chystáme sa zhromažďovať materiál, kde sú osoby eskortované naspäť do zariadenia, utekajú kúpiť si cigarety, jedlo. Občania predmetnej ulice si to fotia a natáčajú na mobilné telefóny,” ozrejmil Balko. Podľa ich zistení tvoria ženy s deťmi zhruba dve percentá z celkového počtu migrantov a v prevažnej miere sú to dospelí, alebo mladiství muži.

Spia v parkoch, zgrupujú sa pod oknami bytov, nechávajú po sebe haldy odpadov – nápor ilegálnych migrantov začína byť neúnosný. FOTKY si pozrite v galérii!

“Občania sú z konania rezortu vnútra oprávnene pobúrení. Preto aj podpisujú petíciu, kde sme im dali možnosť vyjadriť svoj názor k vzniknutej situácii (Podpisovaná je masovo). Z pozície samosprávy urobíme všetko preto, aby sa občania nemuseli báť a podnikneme všetky kroky, aby boli dodržiavané aj v prípade takéhoto objektu všetky všeobecno-záväzné predpisy. Preto MsÚ z poverenia pána primátora Ing. Dalibora Surkoša zaslal otvorený list Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Kancelárii verejného ochrancu práv, aj ďalším inštitúciám. Odpovede v plnom rozsahu zverejníme,” informoval Balko. 

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE!