„Sme jeden z lídrov na trhu v oblasti printu a vďaka spomínanej obchodnej transakcii sa okamžite radíme medzí lídrov i na slovenskom online trhu. Slovenská mediálna skupina SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., sa tak stáva modernou, silnou a nezávislou spoločnosťou 21. storočia s jasnou perspektívou a vďaka synergii, ktorú nám ponúka práve spojenie printu a online, vieme, že dokážeme poskytnúť našim zadávateľom jedno z najefektívnejších komunikačných riešení a čitateľom kvalitný a zaujímavý obsah,“ povedal Ing. Jozef Dukes, konateľ spoločnosti.

SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., je najväčšie slovenské multimediálne vydavateľstvo, ktoré má vo svojom portfóliu 21 titulov s pravidelnou periodicitou, 35 samostatne predajných špeciálov a vlastný internetový portál www.pluska.sk. Práve vďaka takému širokému portfóliu patrí medzí najvýznamnejších lídrov na slovenskom mediálnom trhu.

V polovici decembra 2012 spoločnosť spustila integrovaný newsroom, kde sa prepojili jednotlivé oddelenia vyrábajúce denník Plus JEDEN DEŇ s redakciou portálu Pluska.sk. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., tak investovala do najmodernejšej techniky a zároveň nasadila nový redakčný systém Woodwing. Touto akvizíciou spoločnosť potvrdzuje ďalšie svoje investície v oblasti digitálu.

„Zo strategického hľadiska touto akvizíciou Centrumu Holdings, a. s., ide o  veľmi logický a predovšetkým prirodzený krok, ako sa etablovať medzi lídrami slovenskej online scény. Môžeme sa tak naďalej sústrediť na rozvoj nášho existujúceho portfólia a súbežne sa zaoberať novými projektmi, ktoré posilnia pozíciu nás ako skupiny na slovenskom mediálnom trhu,“ dodal Jozef Dukes.

SPOLOČNOSŤ 7 PLUS kúpila Centrum Holdings.
Zdroj: SPOLOČNOSŤ 7 PLUS