Práve akcia NAKA  s názvom Mýtnik odhalila viacero osôb, ktoré sú stíhané za obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. To sa malo diať za účasti vedenia Finančnej správy (FS), ktorá mala obstarávať IT riešenia od vopred dohodnutej firmy.  Polícia preto zbalila  aj jej bývalého riaditeľa Františka Imreczeho, exšéfa  IT sekcie FS Milana Gregu, ale aj oligarchov Petra a Jozefa Brhelovcov či doposiaľ neznámeho podnikateľa Michala Suchobu. O činnosti uvedených zadržaných osôb mal vypovedať Makó. Práve Suchoba mal pripravovať IT riešenia pre FS „na mieru”, ktoré potom na základe dohody mal odklepnúť vtedajší šéf FS Imrecze.

„Vo väčšine prípadov týchto softvérových riešení prišiel Michal Suchoba, určite v prípade E-kasa a ALADIN. Každým rokom sa vytváral zoznam najdôležitejších potrebných IT riešení, kde existoval rozpočet, napríklad 100 miliónov ročne, ktoré potom poskytlo ministerstvo financií,” mal povedať Makó. Neskôr sa k uvedeným skutočnostiam Suchoba aj priznal.

Podľa výpovede Makóa mal Suchoba točiť obrovské peniaze cez nadmerné odpočty DPH, kvôli čomu sa stretli. „Na stretnutí mi Michal Suchoba opísal spoločnosti, a že mal vytvorenú sieť týchto spoločností, ktorými fiktívnym spôsobom vyberali nadmerné odpočty DPH a že by potreboval, aby z toho nebol žiadny problém,“ mal vypovedať Makó. Ako mal povedať, z rozhovoru pochopil, že podobné schémy fungujú už dlhodobejšie, čo sa mu malo aj potvrdiť.

Bývalý šéf KÚFS mal vyšetrovateľom opísať, ako uvedený systém okrádania štátu podľa Suchobu mal v realite fungovať. Prvú a najvyššiu úroveň mal zabezpečovať Suchoba s Imreczem. Druhú fázu, ktorá mala spočívať so zabezpečením jednotlivých spoločností, ich sídiel, fiktívnych konateľov – bielych koní, vedenia účtovníctva, zabezpečovanie výberu peňazí z účtov mala riešiť osoba s prezývkou „doktor“. „Ide o človeka menom Ladislav zo Šale,“ mal vypovedať Makó. To, že išlo o túto osobu, mal vedieť od Suchobu a aj od šéfa Daňového úradu (DÚ) v Nitre. Práve spomínaný riaditeľ DÚ mal zabezpečovať, že všetky miestne zisťovania mali pre tieto spoločnosti dopadnúť pozitívne, aj keď podľa Makóa zo spisu bolo zrejmé, že to tak nebolo.

Do týchto schém mal byť bývalý šéf KÚFS zasvätený samotným Suchobom a Imreczem, pričom jeho úlohou malo byť, že ak by nejaké podozrivé operácie vyskočili na KÚFS, aby sa to neriešilo. Makó mal opísať aj presný spôsob, ako sa takto získané finančné prostriedky delili. Ten mal navrhnúť Suchoba. „Suma, napríklad 1 milión eur, sa po výbere zo schémy  rozdelila na dve polovice. Prvá polovica šla človeku s prezývkou doktor,“ mal pokračovať bývalý šéf KÚFS. Z druhej polovice sa malo odrátať približne 15 percent, ktoré boli použité ako úplatky pre ľudí pracujúcich v rôznych funkciách v štátnych inštitúciách, predovšetkým však na daňových úradoch. K provízii sa mal dostať aj nebohý František Böhm, ktorý mal tieto peniaze vyberať. „Ostatná časť sa rozdelila na tri rovnaké sumy, zhruba 100- až 140-tisíc eur, má tvrdiť Makó. Peniaze si údajne deliliu Makó, Suchoba a Imrecze. Svedok Makó mal osobne tieto peniaze dostať od Böhma, ktorý ich pre Makóa vyberal z účtov a odovzdať Suchobovi. Práve on ich mal ďalej deliť. „Potom sa rozohrala hra medzi Imreczem a Suchobom, keď už Imrecze nechcel  v tom pokračovať, ale Mišo áno. Potom, ako to bolo už ďalej, neviem,“ mal dopovedať Makó.

Ako mal podľa Makóa vyzerať "doktor"? Zistíte v galérii 

Mohlo by vás zaujímať: