Sudcovia, advokáti a príslušníci ďalších právnických profesií vo výzve sformulovali výhrady k viacerým udalostiam, ku ktorým došlo a ktoré majú mať za následok porušovanie princípov právneho štátu! „Dochádza k ústavným zmenám, ktoré vôbec s núdzovým stavom nesúvisia a v rámci ktorých parlament obral Ústavný súd o významnú právomoc preskúmavať súlad ústavných zákonov,“ myslí si advokátka a bývalá dlhoročná zástupkyňa Slovenska pre Európsky súd pre ľudské práva Marica Pirošíková.

Extrémne riskantné je podľa právnikov aj využívanie skrátených legislatívnych konaní. V roku 2020 ich vraj bolo takto prijatých viac ako 60. „Ignorujú sa pravidlá legislatívneho procesu,“ povedal vysokoškolský pedagóg Branislav Fábry (43). Zo sudcov sa k výzve pripojila aj členka súdnej rady Marcela Kosová: „Kroky výkonnej a zákonodarnej moci majú cez súdnictvo negatívny dosah na občanov.“

Bývalý podpredseda Ústavného súdu Eduard Bárány (65) pod výzvou síce nie je podpísaný, ale je s ňou stotožnený: „Obsah tejto výzvy mi je veľmi blízky. Právne úpravy v skrátenom legislatívnom konaní v rámci núdzového stavu, ktoré ovplyvnia životy ľudí na desaťročia, sú hlavná nehoráznosť.“

Bývalému podpredsedovi Ústavného súdu Eduardovi Báránymu je výzva právnikov a sudcov blízka.
Zdroj: Pavel Neubauer

K výzve sa pripojilo celkovo 66 sudcov vrátane troch sudkýň Najvyššieho súdu ako aj Pavla Juhása, ktorý je predsedom senátu súdu v prípade objednávky vraždy Sylvie Volzovej, z ktorej je obžalovaný Pavol Rusko (57). Svoj podpis dal aj sudca Branislav Harabin riešiaci prípad Gatex Mariana Kočnera (57). Medzi signatármi je 90 právnikov vrátane Jána Čarnogurského ml., obhajcu Aleny Zsuzsovej (46) Štefana Neszméryho a za akademickú obec je podpísaný aj bývalý elitný vyšetrovateľ Jaroslav Ivor (68)! K výzve sa pripojili tiež prokurátori a osoby z ďalších právnických profesií.

Pokračovanie na druhej strane.