Poslanci za vládny Smer v utorok na parlamentnom výbore pre nezlučiteľnosť funkcií zablokovali začatie konania voči štátnemu tajomníkovi ministerstva obrany Milošovi Kotercovi za porušenie zákona, hoci štátny tajomník nepredložil majetkové priznanie v stanovenom termíne do 31. marca.

Naopak, voči asi desiatke verejných funkcionárov, ktorí podali majetkové priznania oneskorene alebo ich vôbec nepredložili, výbor konanie začal.

Zákon hovorí o tom, že ak niekto predloží majetkové priznanie oneskorene, uloží sa mu pokuta vo výške mesačného platu.

mal byť na služobke

Poslanci za Smer argumentovali, že Koterec bol posledný marcový deň na služobnej ceste a odovzdaním majetkového priznania poveril svoj aparát.

Jeho ľudia prišli do podateľne parlamentu podľa poslanca za Smer Pavla Gogu 31. marca päť minút po 16:00, podateľňa je otvorená do štvrtej. Hoci mohli priznanie poslať poštou, neurobili tak, radšej ho 1. apríla doručili do národnej rady osobne.

Podľa Oľgy Nachtmannovej Koterec zároveň poslal výboru list, v ktorom ľudsky vysvetľuje, čo sa stalo. Upozornila, že štátny tajomník na priznanie nezabudol, a jeho ľudia boli osobne v národnej rade, preto by ho pokutovať nemali.

"Nikde v ústave nie je napísané, že pán Koterec má iné práva ako ostatní občania. Nemôžem podporovať nerovnosť občanov pred zákonom," konštatoval poslanec za SaS Peter Osuský. Zdôraznil, že štátny tajomník mal na podanie majetkového priznania tri mesiace, nie jeden deň.

"Je zlým zvykom robiť všetko na poslednú chvíľu," komentoval Osuský známy "národný zlozvyk" Slovákov.

Prečo ho neposlali poštou?

Poslanec za Most Zsolt Simon zdôraznil, že Koterec, respektíve jeho ľudia mohli poslať priznanie poštou a všetko by bolo v poriadku. Takto jeho priznanie neposlali, respektíve nepredložili do parlamentu v zákonom stanovenom termíne.

"Zákon nehovorí o tom, v čom je iné predložiť priznanie 1. a 9. apríla," poznamenal. Poslancov za vládnu stranu sa pýtal, ako majú závery výboru chápať bežní občania. "Máš dobrú stranícku knižku, zákon neplatí. To je váš odkaz občanom," konštatoval Simon.

Navrhol zrušiť činnosť výboru, keďže bezprecedentne ignoruje jednoznačne definované zákony. Predseda výboru Viliam Novotný (SDKÚ-DS) Simonovi vysvetlil, že o jeho návrhu nemôže dať hlasovať, keďže právomoc zriaďovať výbory prináleží národnej rade.

Simon konštatoval, že zrušenie výboru navrhne aj v pléne, ešte predtým sa neúspešne pokúsil presadiť, aby výbor najbližšie zasadal až v decembri. "Je to jedno, vyriešme to všetko na konci roka za jeden deň," komentoval pôsobenie výboru poslanec za Most.

Výbor odsúhlasil začatie konania voči šéfovi Všeobecnej zdravotnej poisťovne Marcelovi Foraiovi za to, že v roku 2012 v majetkovom priznaní neuviedol kompletné údaje, chýbala tam informácia o jeho úvere na byt.