Koľkokrát ste videli film Titanic?
(smiech) - Veľakrát! Ale videla som aj iné dokumenty o nešťastiach na mori. Som prvý dôstojník pre bezpečnosť na lodi, takže vidím veci ináč. Mám na starosti záchranné člny, vesty, kolesá... Všetko, čo sa týka záchrany ľudských životov. Zažila som už výbuch, požiar na lodi, dostali sme sa do tropickej búrky, ktorá bola takmer ako hurikán, a nikdy som nemala pocit, že sa niečo stane. Ani mi to nenapadlo.

Ako sú pripravení pasažieri  na lodi na krízové situácie?
- Je to podobné ako v lietadle. Podobne ako letuška ukazuje, kde sú núdzové východy, ako sa nasadí vesta a kyslíkové masky, asi hodinu pred vyplávaním absolvujú aj pasažieri lode takúto inštruktáž. Každý pasažier má číslo svojho núdzového stanoviska vyznačené na kľúčoch (kartičke) od kabíny, na svojej záchrannej veste, na dverách kabíny. Na každé stanovisko je priradených asi 70 až 100 ľudí, aby ich dokázali dvaja-traja  členovia posádky zorganizovať. Členovia posádky sú roztrúsení po celej lodi na všetkých verejných priestranstvách - na schodištiach, pri výťahoch...  Akonáhle ľudia pri poplachu vyjdú von z kabíny do otvoreného miesta, niekto z posádky ich naviguje, kam majú ísť.  Stewardi kontrolujú pri evakuácii kabíny, potom na dvere dajú značku evakuované.

V takýchto  krízových situáciách bývajú ľudia vystrašení. Ako sa dá zvládnuť evakuácia niekoľkých tisícok pasažierov?
- Ide o organizáciu posádky. Tá počúva príkazy kapitána. Keď kapitán rozkáže pripraviť pasažierov na evakuáciu, treba konať. A radšej ľudí na evakuáciu pripraviť, a potom ju zrušiť a pokračovať v plavbe, ako nepripraviť, a potom sa v strese naháňať.  Posádka je na takéto situácie trénovaná. Raz týždenne má  povinný núdzový nácvik, podľa medzinárodného zákona na všetkých lodiach rovnaký.

Ako vyzerá takáto núdzová evakuácia?
- Pri takomto výcviku posádka testuje vodotesné a protipožiarne dvere, funkčnosť rozhlasu, výťahy... Napríklad na našej lodi máme 7. poschodie ako hlavnú promenádu evakuačného systému, z ktorej sa ľudia naloďujú na člny. Tam sa výťahy v momente evakuácie zastavia, otvoria a zablokujú. Potom už výťah nikto nemôže použiť, a teda v prípade skratu nezostane v ňom zablokovaný.

Treba asi rátať s tým, že ľudia pri nebezpečenstve reagujú rôzne...
- To je pravda, niektorí sú pasívni, sedia bez pohnutia a čakajú na pokyny, iní sú zas proaktívni, nepočúvajú posádku, začnú utekať a všetkých ťahajú za sebou, hoci aj zlým smerom.

Je dostatok viest na lodi?
- Áno, je ich viac ako je dvojnásobok pasažierov. Každý pasažier má vo svojej kabíne vestu, vesty sú aj na evakuačných stanoviskách. Lode majú presne stanovené, koľko viest musí byť navyše. Konkrétne na našej lodi máme viest 2,2-násobok všetkých  ľudí na palube. Takže je ich dosť.

A záchranných člnov je tiež dosť?
- Nie, ale máme ešte záchranné rafty. To sú tie nafukovacie, vyzerajúce ako sudy. Miest je viac ako je počet pasažierov a posádky.

Sú člny a rafty rovnako bezpečné?
- Áno, to čo som videla na havarovanej lodi Costa Concordia, boli menšie rafty pre asi 25 ľudí, ktoré sa už s ľuďmi sťahujú na vodu. Na našej lodi Norwegian Epic, ktorá má kapacitu 6000 pasažierov a posádky spolu, máme veľké nafukovacie rafty s kapacitou až 158 ľudí, ktoré sa nafúknu za menej ako minútu. Z lode ide do raftu trubica vo forme špirály a ľudia sa tou trubicou šmýkajú rovno do raftu. Ale lode majú rôzne systémy v závislosti od veku lode, výrobcu...

Môže  kapitán svojvoľne zmeniť trasu?
- Je veľkou nezodpovednosťou kapitána, ak sa rozhodne ísť inou trasou ako je plánovaná. Takéto rozhodnutia musí mať odsúhlasené spoločnosťou. Ak to ale spoločnosť neodsúhlasí a on sa napriek tomu rozhodne po svojom, musí mať dostatočný argument. On je na lodi akýmsi bohom. Je to jeho rozhodnutie, ale aj jeho zodpovednosť.

Zažili ste už vážnu krízovú situáciu a skutočnú evakuáciu?
- Ja som ešte nebola na lodi, kde sa muselo evakuovať. Ale tak ako na cestách či v leteckej doprave, aj na vode sa stávajú nešťastia. Treba si uvedomiť, že loď je v prevádzke 365 dní v roku, takže sem-tam sa vyskytne aj nejaká porucha.

Sú teda lode bezpečné?
- Tieto výletné lode sú naozaj bezpečné. Popravde, cítim sa na lodi bezpečnejšie ako na diaľnici. A to hovorím vážne.

Júlia Kravcová
- narodila sa 19. apríla 1981 v Košiciach
- vyštudovala Námornú školu v Gdyni, v Poľsku
- na lodi preplávala Havajské ostrovy, Aljašku, západné aj východné pobrežie Ameriky, plavila sa krížom cez Atlantik aj v Baltickom a Stredozemnom mori