Na výsledky ankety denníka Plus JEDEN DEŇ sme sa pýtali mladých odborníkov - politológov. Všetci pracujú na Fakulte sociálnych vied Univerzity, na Katedre politických vied sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Sú to PhDr. Dalibor Mikuš, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy a Fakultný koordinátor pre mobility, PhDr. Erik Urc, PhDr. Peter Šamalík a PhD. Richard Brix. Ako zhodnotili jednotlivé zistenia prieskumu?

Môžete si prečítať ich hodnotenie ankety a názory na to, aké môžu byť problémy pri voľbách, čo môže ovplyviť volebnú účasť, či budú voľby akýmsi referendom o vláde, akú šancu majú nezávislí kandidáti.

Výsledky ankety Plus JEDEN DEŇ nájdete V GALÉRII!

Anketa
Idete voliť?

Ako hodnotíte vysokú volebnú účasť, ktorá v ankete vyšla? V komunálnych voľbách chce voliť 83,2 % odpovedajúcich, v župných 77,5 % . Myslíte si, že sa k tomu naozaj priblížime?

MIKUŠ: Ako vyplýva z prieskumu, komunálnych volieb sa plánuje zúčastniť viac ako 85 % oslovených respondentov, volieb do VÚC 78 % respondentov. Na základe dlhodobého vývoja nemožno zobrazené percentá považovať za objektívnu predpoveď reálneho stavu volebnej účasti, ale môžu indikovať zmenšenie rozptylu medzi oboma typmi volieb. Dôležitým faktorom celkovej volebnej účasti môže byť termín volieb počas víkendu naviazaného na sviatok Všetkých svätých, počas ktorého už tradične pozorujeme výrazne zvýšenú mobilitu obyvateľstva. Voliči sú však pri týchto voľbách viazaný trvalým pobytom, čo naopak môže viesť k poklesu volebnej účasti hlavne v komunálnych voľbách.

PhDr. Dalibor Mikuš, PhD.: "Dôležitým faktorom celkovej volebnej účasti môže byť termín volieb počas víkendu naviazaného na sviatok Všetkých svätých, počas ktorého už tradične v podmienkach Slovenska pozorujeme výrazne zvýšenú mobilitu obyvateľstva."
Zdroj: archív

URC: Predkladatelia úpravy volebného zákona deklarovali, že medzi pozitíva spojených volieb patrí okrem úspory finančných prostriedkov aj vyššia miera volebnej účasti. Aj drvivá väčšina anketových respondentov vyjadrila presvedčenie, že sa spojených volieb 29. októbra zúčastnia. Volebnú účasť môžu negatívne ovplyvniť: termín konania volieb počas jesenných prázdnin, kratší čas volieb (iba od 7. do 20. hodiny), zvýšené riziko chaosu s rôznymi hlasovacími lístkami, obálkami a schránkami, keďže voliči dostanú 4 hlasovacie lístky (v Bratislave a Košiciach až 6). Pri voľbách predsedov a poslancov VÚC je dlhodobým problémom nízka volebná účasť. V posledných regionálnych voľbách sa aj kvôli úprave volebných pravidiel podarilo volebnú účasť zvýšiť na necelý 30 %, čo predstavovalo doposiaľ najvyššiu volebnú účasť v histórii volieb do orgánov VÚC. Vyššie hodnoty účasti čitateľov v komunálnych či regionálnych dozaista ovplyvnila aj skutočnosť, že do ankety sa zapojili najmä čitatelia, ktorých táto téma zaujíma.

ŠAMALÍK: Zvýšený záujem môžeme považovať za pozitívnu informáciu, nakoľko práve samosprávy a VÚC sprostredkujú širokú škálu služieb pre občanov. Nedostatky pri výkone týchto kompetencií sa následne odrážajú aj v nespokojnosti s niektorými samosprávnymi kompetenciami, ktoré miestne a krajské orgány nenapĺňajú podľa očakávaní respondentov.

BRIX: Až 83 % respondentov v prieskume uvádza, že sa plánuje zúčastniť spojených volieb. Zo skúseností však vieme, že ak sa volebná účasť prehupne cez 50 percent, budeme môcť hovoriť o pomerne dobrej účasti.

Čo znamená, že odpovedajúci sú už rozhodnutí pre konkrétnych kandidátov čítajte na ďalšej strane