Medzi najvýraznejšie podpory štátu investorom, ktorí byty postavia, bude patriť aj to, že Slovensko cez novú štátnu agentúru a jej garančný fond pokryje neplatenie záväzkov nájomcu k investorovi, resp. prenajímateľovi. „Maximálna výška dočasnej ochrany prenajímateľa je súčet šesťnásobku mesačného nájomného a šesťnásobku mesačných úhrad za energie a služby spojené s užívaním bytu a príslušenstva, ktoré nájomca neuhradí prenajímateľovi,“ píše sa v zákone s tým, že štát bude takto vedieť chrániť nájomcu aj opakovane.

Oveľa závažnejším problémom pre mnoho odborníkov však je, že investor bude platiť podľa navrhovaného zákona DPH vo výške iba 5 %. Iní podnikatelia s nájomnými bytmi platia DPH až 20 %. „Nesúhlasíme s ustanovením daňovej výnimky v podobe zníženej sadzby DPH, ktorá bola zvolená na najnižšej možnej úrovni 5 %,“ uviedlo podľa denníka N ministerstvo financií. Môže to vraj vytvoriť precedens, že nižšiu DPH budú chcieť aj ďalší, ktorí budú tvrdiť, že sú na trhu znevýhodnení. „So zníženou DPH máme zásadný problém,“ povedal poslanec SaS Peter Cmorej (38).

Ešte závažnejší odpor proti zvýhodňovaniu môžu mať samotní podnikatelia, ktorých si štát nevyberie za investorov. Bývalý podpredseda Ústavného súdu Eduard Bárány (65) tvrdí, že na to, aby sa zistil rozpor s ústavou, by bolo potrebné zákon študovať niekoľko dní. Domnieva sa však, že navrhovateľ zákona ide správnou cestou: „Zvýhodnenie podľa všetkého sleduje legitímny cieľ a zabezpečuje dostupnosť bývania. Splnenie legitímneho cieľa však ešte neznamená, že je to v poriadku. Predpokladám, že niekto to skôr alebo neskôr napadne na Ústavnom súde. A tam po posúdení rozhodnú.“

Mohlo by vás zaujímať: