Projekt má upozorniť na celospoločenský vplyv tohto škodcu lesov.

Problém zvaný lykožrút

„Výsledkom projektu S lapačmi do lesa bude posolstvo o tom, že lykožrút smrekový je obrovský celospoločenský problém. Okrem informácií o smrekových porastoch a ich poškodzovaní lykožrútom smrekovým bude niesť zábery z aplikovania aktívnej ochrany - boja voči škodcovi,“ uviedol o zámere projektu generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Marian Staník.

Zhotovenie lapačov

Prvý deň bude venovaný prednáškam a diskusii na tému lykožrút a inštruktáži k terénnym prácam a príprave lapačov. „Tie budú na druhý deň umiestňované do porastov, v ktorých okrem lapačov budú študenti mať možnosť pripraviť aj lapáky. Takýmto spôsobom sa snažíme odovzdať posolstvo a zapojiť aj ďalšie generácie do aktívnej ochrany lesa,“ vysvetlil vedúci odboru komunikácie Lesov SR Marián Nosáľ s tým, že napríklad v minulom roku sa v rámci pôsobnosti Lesov SR odchytilo prostredníctvom fenoménových lapačov viac ako 350 miliónov jedincov lykožrútov.