Jankovská ešte nemá "vyhraté" a Najvyšší súd (NS) môže rozhodnutie ŠTS o jej prepustení zmeniť. Tentokrát ale nebude prekvapivé, keď NS vyhodnotí situáciu rovnako ako ŠTS a obvinenú z väzby prepustí. Na súdny proces by tak čakala na slobode. V žiadosti o prepustenie z väzby Jankovskej obhajca Peter Erdős poukazuje na prieťahy v konaní a že podstatné úkony vo vzťahu k jeho klientke už boli vykonané. „Nesúhlasí so závermi o užití liekov jeho klientkou. V tomto prípade argumentovať účelovými krokmi považuje za ľudský cynizmus,“ píše sa v odôvodnení o Erdősovej námietke.

Sudca pre prípravné konanie sa nestotožnil s názorom prokurátorky, že dôvodom väzby obvinenej má byť aj skutočnosť, že doteraz nie je skončené znalecké dokazovanie, ktoré bolo nariadené ešte 23. augusta 2019. „Absentuje možnosť obvinenej výsledky znaleckého dokazovania ovplyvniť. Vzhľadom na čas, ktorý uplynul od nariadenia tohto úkonu bez existencie aspoň samotného posudku nie je možné hodnotiť na jej ťarchu konštatovaním existencie dôvodov kolúznej väzby a už vôbec nie poukazom na doteraz nezistených, nekonkretizovaných svedkov, ktoré úvahy sú iba v miere fikcie,“ píše sa v odôvodnení o prepustení z väzby.

Ten istý záver podľa súdu platí aj pri dôvode predĺženia väzby z dôvodu zisťovania spôsobu nadobudnutia bytu Jankovskej synmi, čo vraj obvinená vysvetľuje od začiatku akcie Búrka. Súd zároveň konštatuje, že ani jej tvrdenia aj o dedičstve a BSM neboli žiadnym dôkazom vyvrátené. Úplne nenáležite vraj znie, že prepustením na slobodu hrozí, že jej obhajoba bude smerovať k „náhlemu a neočakávanému“ získaniu potrebných peňazí „z dedičstva“. „A to má byť potrebné preveriť. Teda to, k čomu ešte ani nedošlo. K tomu je možné uviesť iba to, že by sme sa mali držať faktov a nie ničím nepodložených úsudkov,“ konštatuje súd.