Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje dôchodcov, že vianočné príspevky k dôchodkom, ktoré minulý týždeň schválili poslanci Národnej rady SR, nepodliehajú exekúciám. Informovala o tom hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.

Ide o štátu sociálnu dávku

"Tento príspevok je definovaný ako štátna sociálna dávka. Na takúto dávku sa exekúcia nevzťahuje," uviedol prezident SKE Miroslav Paller. Kolesárová pripomenula, že poslanci parlamentu v diskusii poukázali na konkrétny príklad dôchodcu, voči ktorému je vedená exekúcia, má zablokovaný účet a na tento účet mu zároveň chodí dôchodok spolu s vianočným príspevkom.

"V takejto situácii odporúčame dôchodcom, aby si v Sociálnej poisťovni vyžiadali doklad o poskytnutí vianočného príspevku k dôchodku a preukázali sa ním súdnemu exekútorovi. Ten následne umožní čerpanie tohto príspevku," povedal Paller. Dodal, že alternatívou tohto postupu by bolo vyplácanie vianočných príspevkov Sociálnou poisťovňou poštovými poukážkami, a nie prevodom na účet.

Na účte musí zostať 198,09 eur mesačne

Kolesárová ďalej uviedla, že od 1. novembra 2013 musí poberateľovi dôchodku v exekúcii zostať sto percent sumy životného minima, teda 198,09 eura mesačne. Na každú osobu, ktorú exekvovaný dôchodca vyživuje, sa pripočíta k tejto nezraziteľnej čiastke ďalších 50 percent životného minima, teda 99,04 eura mesačne.

Vianočný príspevok v roku 2014 sa dotkne približne 1,16 milióna dôchodcov. Vyplatený bude poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov (vdovského, vdoveckého, sirotského) a sociálneho dôchodku, ak majú nárok na výplatu niektorého z dôchodkov za december 2014 v sume najviac 494,40 eura mesačne. Informovali o tom predstavitelia Sociálnej poisťovne.

Vianočný príspevok stúpne

Maximálna suma vianočného príspevku stúpne zo 75 eur 87,26 eura. Maximálnu sumu vianočného príspevku dostanú tí dôchodcovia, ktorých dôchodok je najviac v sume 198,10 eura mesačne. Poberateľom dôchodku v sume od 198,20 eura do 494,40 eura mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa sumy vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,25 eura do 33,93 eura.

Slovenská komora exekútorov podľa Kolesárovej na svojej stránke www.ske.sk v sekcii Nebuďte naším klientom poskytuje praktické rady ľuďom, ako sa nedostať do exekúcie. Občanom v exekúcii zasa poskytuje bezplatnú poradňu, ktorá za rok činnosti pomohla vyše 700 ľuďom.