Fakulta informartiky a informačných technológii STU tak reaguje na výsledky, ku ktorým dospela komisia banskobystrickej Univerzity Mateja Bela pri preverovaní rigoróznej práce Andreja Danka.

,,Uvedené správanie fatálne škodí tomu, čo sa snažíme my na STU a nepochybne aj mnohí ďalší kolegovia na iných univerzitách dlhodobo dosiahnuť: vychovávať špičkových odborníkov, ktorí svoju prácu budú vykonávať profesionálne, a popri tom poctivo a slušne. Len vtedy budú prínosom pre našu spoločnosť. A len v takýchto podmienkach nebudú mladí ľudia z tejto krajiny utekať," píše vo vyhlásení univerzita.

Šéf parlamentu  Danko  pri písaní svojej rigoróznej práce opísal 63 strán zo 72. Konštatovala to minulý týždeň komisia Akademického senátu banskobystrickej Univerzity Mateja Bela. Napriek svojim zisteniam komisia odmietla Dankovu záverečnú prácu označiť za plagiát. Vraj to náš právny poriadok nepozná. 

Ďalej STU vo svojom stanovisku uvádza, že ,, “rigorózna” práca je jednoznačným plagiátom, nezávisle od toho, či naše právo ten pojem pozná alebo nepozná, a je v absolútnom rozpore s dlhovekými zásadami akademickej etiky. Vysoká škola, kde takáto práca bola obhájená, nekoná dostatočne razantne, aby očistila svoje meno, ministerka svojimi vyhláseniami namiesto snahy o vykynoženie nečestného konania v rámci svojho rezortu a vyčistenie škvrny, ktorú udalosť zanechala na slovenskom vysokom školstve, zľahčuje a bagatelizuje podstatu veci."

Predseda parlamentu Andrej Danko po zverejnení výsledkov preskúmania jeho práce sa obhajoval tým, že  komisia ani raz  neoznačila jeho prácu  slovom plagiát. Dokonca vedeniu Univerzity Mateja Bela poďakoval. ,,Verejne ďakujem komisii a senátu a UMB,  že nepodľahli tlakom médii a politikov," povedal Danko.