Michal Tomčík prijal po voľbách ponuku ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského a stal sa generálnym riaditeľom sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby práve táto sekcia nerozhodovala o love vlkov a zároveň Tomčík nebol poľovníckym nadšencom so záľubou loviť vlkov.

Tomčíkov predchodca vo funkcii Peter Kicko musel v polovičke decembra minulého roka zastaviť odstrel z dôvodu naplnenia stanovenej ročnej kvóty pre poľovnícku sezónu. „Žiadame okresné úrady, pozemkové a lesné odbory, aby bezodkladne o zastavenie lovu vlka dravého upovedomili všetkých užívateľov poľovných revírov vo svojej územnej pôsobnosti,“ povedal vtedy Kicko.

Otázne je, ako sa k podobnej situácii postaví Tomčík, ktorý sa svojimi úlovkami chváli na sociálnej sieti, za čo dostáva pochvalu od svojich známych. „Lovu zdar,“ napísal mu k jeho zverejnenej fotke zastreleného vlka jeden z kamarátov. Ďalší pridal: „Gratulujem.“ Anonym, ktorý nás na problém upozornil, napísal: „Tento človek nemá čo o tak vzácnom zvierati ako je vlk na Slovensku rozhodovať.“

„Generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Michal Tomčík je rozumný človek, lesník a zároveň ochranca prírody. V žiadnom prípade nespájam jeho osobné nastavenie ako poľovníka s ohrozením rozumného stanovenia kvóty lovenia vlkov. Som presvedčený, že nejde o konflikt záujmov. Michal Tomčík ulovil za svoj život jediného vlka, a to ešte v roku 2010. Sám je dnes zástancom za čo najnižšiu, až nulovú kvótu lovenia vlka,“ uviedol minister pôdohospdárstva Ján Mičovský.

Anketa
Myslíte si, že ide o konflikt záujmov keď poľovník Michal Tomčík zároveň rozhoduje o love vlkov?