„Pri viacerých príležitostiach boli právne procesy prípravy projektov rešpektované iba formálne, čím vytvorili priestor pre sériu neobjektívnych rozhodnutí a konfliktov záujmov,“ tlmočí závery portál euractiv.sk.

Cestovanie verejnou dopravou v roku 2017: Zmeny, ktoré mnohých potešia!

Správa, ktorá je dostupná v anglickom jazyku a bola publikovaná aj s finančnou pomocou Európskej únie, sa pozastavuje napríklad nad tým, že projekt sa realizuje prostredníctvom PPP aj napriek kritike Najvyššieho kontrolného úradu a varovaniam z rezortu financií.

Slovensko ako v apokalypse: V doprave vládne totálny chaos, železnice varujú!

Autori štúdie zároveň poukazujú na nedostatočné preskúmanie alternatívnych riešení, ktoré by mohli dopravné problémy Bratislavy riešiť omnoho efektívnejšie.

Zvolené riešenie je vraj teda v konečnom dôsledku predražené, nevýhodné a nerieši problémy ľudí, ktorí dochádzajú z okrajových častí do centra hlavného mesta. Lepšie na tom nemá byť ani mestská doprava, ktorá má byť odľahčená len o deväť percent.

Rezort dopravy sa kritike bráni a informácie označuje za nesprávne, keďže sa opierajú o neaktuálnu štúdiu INEKO a články, ktoré z nej vychádzajú.

„Celá správa CEE Bankwatch Network má defacto charakter kompilátu rôznych výstupov mimovládnej organizácie INEKO, respektíve materiálov, ktoré vytvoril bývalý hlavný stratég ministerstva dopravy pod vedením vlády v rokoch 2010 – 2012, ktorej strany sú dnes väčšinou v opozícii,“ uzavrel rezort s tým, že autorov štúdie o nezrovnalostiach informovali, no tí sa ich pripomienkami nezaoberali.