Dom na Námestí SNP pri Starej tržnici bol vybudovaný medzi rokmi 1934 - 1935 podľa projektu architektov Christiana Ludwiga, Emericha Spitzera a Augustína Danielisa. Spája v sebe bytovú a obchodnú funkciu.

"Vybudovanie polyfunkčného domu Manderla bolo investičnou akciou úspešného obchodníka s mäsom Rudolfa Manderlu a právnika Artura Wollnera. V otvorenom parteri vrátane pasáže našiel svoje miesto rad obchodných prevádzok vrátane veľkej predajne mäsa a mäsových výrobkov firmy Manderlu," priblížil Pamiatkový úrad SR.

Na prvom poschodí bola umiestnená legendárna kaviareň Grand, v ktorej sa stretávali spisovatelia, výtvarníci a herci. Dom sa tak stal jedným z neformálnych bratislavských kultúrnych centier. "Objekt si dodnes čiastočne zachoval punc miesta stretnutí a stal sa architektonickou ikonou centra mesta," skonštatoval úrad.

Výškový objekt je podľa neho od svojho vzniku až dodnes jednou z najcharakteristickejších pohľadových dominánt centra hlavného mesta. "Ako doklad podnikateľských, architektonických a staviteľských ambícií Bratislavy v medzivojnovom období," podotkol.