Podľa Mičovského je sebestačnosť Slovenska v chove ošípaných veľmi nízka – približne 46 %. „Chovy, ktoré na Slovensku máme, sú extrémne ohrozené stále sa sužujúcim okruhom afrického moru ošípaných, ktorý k nám pred rokom prišiel cez hranice. A ktorý ustavične atakuje významné chovy v južných okresoch, kde máme desiatky tisíc ohrozených ošípaných a ktorých stav by sme neradi znižovali radikálnym vybíjaním.“

Na snímke uprostred minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPVR) SR Ján Mičovský, vpravo generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Michal Tomčík a vľavo generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Matej Vigoda
Na snímke uprostred minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPVR) SR Ján Mičovský, vpravo generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Michal Tomčík a vľavo generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Matej Vigoda
Zdroj: Martin Baumann

 Mičovský zdôraznil, že na záchranu ohrozených chovov bude nutné podniknúť rázne opatrenia. „Tých prípadov je už toľko, že máme ohrozených 6 okresov, bolo zaznamenaných už 12 prípadov nakazených chovov a bolo zaznamenaných aj 221 infikovaných diviakov,“vysvetlil Mičovský, ktorý vyzýva poľovníkov na naplnenie aj prekročenie plánu lovu. „Je nutné pristúpiť k veľmi intenzívnemu lovu, inak budeme musieť  prvýkrát na území Slovenskej republiky pristúpiť k nasadeniu ozbrojených zložiek na likvidáciu vysokých počtov diviačej zveri,“ povedal. „Zároveň vyzývam aj všetkých občanov, ktorí majú individuálne chovy, aby pristúpili k domácim zabíjačkám a prasatá spotrebovali, lebo ak by nákaza preskočila a šírila sa, bude nutné pristúpiť k tomu, že o tieto prasiatka prídu,“ vyhlásil Mičovský.

Generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva Michal Tomčík apeloval na užívateľov poľovných revírov, aby čo najskôr pristúpili k intenzívnejšiemu lovu diviačej zveri. „Chcel by som zdôrazniť, že rezort bude motivovať poľovníkov na vyšší lov aj zdvojnásobením finančnej odmeny pri predkladaní vzoriek. Ak nebude dochádzať k znižovaniu stavu zveri, budeme hľadať možnosti aj na úseku ozbrojených zložiek,“ povedal Tomčík, ktorý upozornil, že pri poľovných revíroch, kde sa nebudú plniť plány lovu, sa budú uplatňovať aj sankcie. Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej  a potravinovej správy Jozef Bíreš zopakoval,  že situácia sa na Slovensku kriticky zhoršila. „Dôvodom je najmä situácia v okolitých krajinách. Z východu nás ohrozuje Ukrajina, zo severu Poľsko a z juhu Maďarsko, ktoré je momentálne pre nás veľmi problémové,“ upozornil.

Riaditeľ Śtátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozef Bíreš
Riaditeľ Śtátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozef Bíreš
Zdroj: Martin Baumann

Bíreš vysvetlil, že od 24. júla 219, keď bol prvýkrát potvrdený africký mor ošípaných, bolo na Slovensku potvrdených 222 prípadov infikovaných diviakov a v Maďarsku len za prvý polrok 3 000. „Situácia  sa veľmi zhoršila, máme postihnutých 6 okresov - Michalovce, Trebišov, Košice, Rožňava a Rimavská Sobota - kde máme aj priemyselné chovy a sú vážne ohrozené. Z tohto dôvodu zvyšujeme kontroly na každom stupni chovu ošípaných,“ ozrejmil. „Chcem však ubezpečiť spotrebiteľov, že každý diviak, ktorý sa dostane na spotrebu, je dôkladne vyšetrený a spotrebitelia skutočne nemajú  dôvod na obavu,“uzavrel Bíreš.

V ďalšej časti tlačovej besedy Mičovský jednoznačne ocenil prístup nového vedenia štátnych lesov pri obchode s drevom. Nový generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Matej Vigoda podľa jeho slov správne mení obchodnú politiku štátneho podniku. Rozhodol plošne vypovedať zmluvy podniku. „Lesy SR ako vlajková loď slovenského lesníctva stoja pred zásadnou prestavbou, transformáciou, ktorá sa oficiálne spustí k 1. januáru budúceho roka,“ uviedol minister. Ako podotkol, drevo je jedinou komoditou, ktorá lesom prináša tržby. Toto chce šéf agrorezortu zmeniť v krátkom čase.

Generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Matej Vigoda
Generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Matej Vigoda
Zdroj: Martin Baumann

Ako komentoval, pri obchode s drevom dochádzalo často k deformáciám, ktoré spočívali napríklad v nekalosti úkonov. Minister oceňuje, že nový šéf lesov sa abstrahuje od toxických či priekupníckych zmlúv.  Ako vysvetlil Vigoda, nedá sa postaviť niečo nové a dobré na „zhnitých základoch“. „Z tohto pohľadu má celá  problematika dve roviny – tou prvou je, že dnes nedokážeme preskúmať kľúč, podľa ktorého boli tie zmluvy uzatvárané, a sú tam dôvodné pochybnosti o tom, akým spôsobom uzatvárané boli,“uviedol riaditeľ Lesov SR. Ako dodal, v priebehu času k týmto kontroverzným zmluvám pribúdali dodatky i ďalšie zmluvy.     „Druhý dôvod je ten, že uzatváranie tých zmlúv v priebehu času nezohľadnilo meniacu sa výšku ťažby štátneho podniku, kde sme v priebehu minulého roka až po súčasnosť klesli s ťažbou o 600 000 kubických metrov,“vyčíslil Vigoda. Zmluvy to zohľadňovali podľa jeho slov iba čiastočne, a preto lesy nedokázali plniť svoje záväzky.

Ako presnejšie vyčíslil generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Michal Tomčík, závislosť lesného hospodárstva od predaja dreva je na úrovni 82 %. Rezort má podľa jeho slov ambíciu nastaviť legislatívne mechanizmy tak, že keď už dochádza k obchodovaniu s drevom, aby bolo možné tieto mechanizmy kontrolovať.