Životná cesta Gustáva Husáka za začala v Dúbravke pri Bratislave. Narodil sa do nemajetnej rodiny 10. januára 1913. Pokrstili ho menom Augustín, ktoré používal v oficiálnych dokumentoch do roku 1945. V roku 1914 mu zomrela matka a otec musel narukovať do prvej svetovej vojny. Husákova babka sa tak musela starať o tri deti počas vojny, čo nevyhnutne znamenalo chudobu a hlad. Husákov otec Nikodém sa našťastie z vojny vrátil, ale ako invalid. Po krátkom čase sa Nikodém Husák oženil s vdovou Máriou Vilemovou, ktorá sama mala dve deti. V roku 1922 sa im narodil ďalší syn. V malom dome spolu žilo neuveriteľných 9 ľudí.

Hoci jeho otec bol istý čas starostom Dúbravky, aj tak trpel nedostatkom financií. Chcel, aby malý Gusto pomáhal na gazdovstve. Farár aj učiteľ si však všimli nadanie mladého Husáka a nakoniec mohol ísť študovať na gymnázium. Tam sa mu darilo a zaujímal sa o spoločenské dianie. Začali mu imponovať myšlienky komunizmu a po nástupe na Právnickú fakultu UK sa stal oficiálne členom Komunistickej strany.

Na vysokej škole sa aktívne zapájal do rôznych spolkov a stal sa rešpektovaným študentským lídrom. Politika sa preňho stala prvoradá a v polemikách bol známy ostrým slovníkom. Počas sa zoznámil s krásnou a inteligentnou Magdou Lokvencovou, s ktorou sa v roku 1938 aj oženil. V tom istom roku sa stal aj doktorom práv.

Magda Lokvencová a Gustáv Husák v mladosti
Magda Lokvencová a Gustáv Husák v mladosti
Zdroj: gustav husak + magda lokvencova husakova _ NCPZ35-16-51-3