• Sociálna poisťovňa vyberie na odvodoch o 9 miliónov menej ako očakávala. Stratu vykryje zo štátneho rozpočtu sumou 103,3 miliónov.
  • Poisťovňa dostane menej nielen zamestnancov, ale aj živnostníkov a dohodárov.
  • Počet živnostníkov klesol na najnižšiu úroveň v histórii.
  • Riaditelia pobočiek budú podávať trestné oznámenia za neplatenie odvodov.

Sociálna poisťovňa by mala v tomto roku dostať od zamestnávateľov a povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb na poistných odvodoch o 128 miliónov eur menej, ako predpokladala vo svojom rozpočte na tento rok.

Odvody za zamestnancov by mali v tomto roku predstavovať vyše 1,38 miliárd eur, čo by malo byť v porovnaní s plánom o 9 miliónov eur menej.

Celkové poistné odvody zamestnávateľov by mali dosiahnuť 3,43 miliárd eur. Oproti rozpočtovanej sume by tak mali byť nižšie o vyše 95 miliónov eur.

Vyplýva to z návrhu rozpočtu sociálnej poisťovne na rok 2014, o ktorom by mala rokovať vláda. Plánovanú sumu odvodov by poisťovňa nemala získať ani od povinne poistených SZČO.

Živnostníci odvedú menej

Hoci podľa rozpočtu na tento rok od nich poisťovňa očakáva takmer 340,4 miliónov eur, v skutočnosti by mali v tomto roku do poisťovne odviesť takmer o 24 mil. eur menej.

Nižšie odvody od zamestnávateľov a SZČO čiastočne vykryje vláda zo štátneho rozpočtu. Poisťovňa by totiž mala v tomto roku dostať zo štátneho rozpočtu 792,4 miliónov eur, čo je v porovnaní s rozpočtom na tento rok o 103,3 miliónov eur viac.

Nenapĺňanie plánovaných príjmov z odvodov od zamestnávateľov a SZČO riešila dozorná rada poisťovne ešte koncom júna tohto roka.

Počet zamestnancov sa nezvýšil

Už za január až máj tohto roka totiž dostala na odvodoch od ekonomicky aktívnych osôb o 54,3 miliónov eur menej, ako predpokladá rozpočet poisťovne na tento rok.

"Napriek vyššiemu počtu zamestnávateľských subjektov v roku 2012 a 2013 oproti rokom 2009 a 2010 nedochádza k výraznejšiemu nárastu počtu zamestnancov," uvádza sa v materiáli, ktorý prerokovala dozorná rada poisťovne.

Ako upozorňuje poisťovňa, súčasťou príjmov od zamestnávateľov a zamestnancov sú aj príjmy z dohôd. Po zavedení odvodov z dohôd klesol počet dohodárov od konca minulého roka do konca mája tohto roka zo 642,3 tisíc na 409,2 tisíc.

Klesol počet dohodárov aj živnostníkov

Na najnižšej úrovni je podľa poisťovne z dlhodobého hľadiska aj počet SZČO, keď ich ku koncu mája evidovala 233,6 tisíc.

Poisťovňa na základe tejto analýzy prijala opatrenia, ktoré majú prispieť k dosiahnutiu rozpočtovaných príjmov z odvodov.

Riaditelia pobočiek Sociálnej poisťovne majú podávať trestné oznámenia na zamestnávateľov za neplatenie odvodov, ak neodviedli poistné odvody v správnej sume najmenej za obdobie troch mesiacov a dlžná suma na odvodoch je najmenej 2 660 eur.

Poisťovňa sprísni kontrolu

Poisťovňa tiež posilňuje útvary pobočiek vykonávajúce vonkajšiu kontrolu a zvyšuje počet vykonaných kontrol zameraných na plnenie odvodových povinností, oznamovacích povinností a povinností predkladať výkazy poistného a príspevkov.

Do konca augusta tohto roka sa má tiež zintenzívniť kontrola splnenia prihlasovacej povinnosti SZČO a ich povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie na základe údajov od Finančného riaditeľstva SR a Ministerstva vnútra SR.

Do konca tohto roka má poisťovňa zabezpečiť elektronickú výmenu dát s Obchodným registrom, Živnostenským registrom SR, Obchodným vestníkom a Registrom fyzických osôb.