Na otázky Dôvery odpovedalo prostredníctvom dotazníku viac ako 8000 pacientov, ktorí boli vlani hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Nemocnice hodnotili ako v škole - najlepšia známka je 1 a najhoršia 5. Priemerná známka je 1,66, čo je zlepšenie oproti roku 2014, kedy dostali nemocnice priemer 1,72.

Parkovanie pri nemocniciach je katastrofálne: Pacienti majú problém!

„Teší nás, že celková známka hodnotení je v porovnaní s minulým rokom lepšia. Ďalšou dobrou správou je zlepšenie v takmer všetkých hodnotených oblastiach. Svedčí to o snahe nemocníc zlepšovať všetky svoje služby popri prioritnej úlohe - zvyšovaní kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Vývoj spokojnosti pacientov je jedným z ukazovateľov, ktorý má spolu s ďalšími odbornými otázkami vplyv pri uzatváraní každoročných kontraktov s nemocnicami,“ povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

V kategórii fakultných nemocníc získala najlepšiu známku Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, medzi všeobecnými bodovala Nemocnica sv. Michala v Bratislave.

Spomedzi špecializovaných zdravotníckych zariadení uspelo Kardiocentrum Nitra a v kategórii ostatných zdravotníckych zariadení je na prvom mieste Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny.

Najlepšie boli hodnotené nemocnice v Prešovskom kraji, kde dosiahli priemer 1,56. Naopak, v Nitrianskom kraji dostali 1,73. Ženy hodnotili prísnejšie ako muži. Čo sa týka vekovej kategórie, najprísnejšie hodnotili najmladší pacienti.

Vo vekovej kategórii 18-27 rokov bola známka 1,95. Pacienti starší ako 67 rokov dali známku 1,46. Pri hodnotení oddelení bola najlepšia kardiológia, najhoršie dopadla pediatria. Kvalita stravy dostala známku 2,10, správanie lekárov bolo ohodnotené známku 1,45.

Takto dopadlo hodnotenie nemocníc:

Fakultné nemocnice

1. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 

2. Univerzitná nemocnica Martin 

3. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Posledné priečky:
14. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
16. Univerzitná nemocnica Bratislava

Všeobecné nemocnice

1. Nemocnica svätého Michala, a. s.
2. Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.
3. Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Posledné priečky:
43. Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
44. Nemocnice s poliklinikami n.o. - Levice
45. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.

Špecializované nemocnice

1. KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o.
2. NÚSCH a.s. - Detské kardiocentrum
3. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Posledné priečky:
18. Psychiatrická nemocnica prof.Matulaya Kremnica
19. Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
20. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela

Ostatné nemocnice

1. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
2. Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a.s.
3. ORL HUMENNÉ, s.r.o.
Posledné priečky:
26. Letecká vojenská nemocnica, a.s.
27. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
28. GEMERCLINIC, n.o.

Reakcie pacientov a ďalšie podrobnosti nájdete v stredajšom vydaní denníka Plus JEDEN DEŇ.