Približne 60 odborárov vo štvrtok ráno protestovalo pred Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR proti plánovaným zmenám v Zákonníku práce. S heslom "Práva, ktoré máme, si zobrať nedáme" protestujúci odborári vypískali zástupcov zamestnávateľov, ktorí prišli na rokovanie pracovnej skupiny k navrhovanej novele Zákonníka práce. Ako sa vyjadril predseda OZ KOVO Emil Machyna, pripravovaná novela vráti Slovensko v oblasti pracovného práva o sto rokov dozadu. Odbory sú preto pripravené pristúpiť aj k razantnejším akciám, ako sú blokády ciest alebo štrajky pred podnikmi.

Zástupcovia odborov čakali pred vstupom na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na jeho šéfa Jozefa Mihála. Ten však podľa odborárov prišiel cez garáž, a tak sa účastníci zhromaždenia presunuli pred vedľajší vstup, kde čakali na zástupcov zamestnávateľov. Tých po ich príchode vypískali držiac transparent "Nešliapte po právach zamestnancov!".

Po necelej štvrťhodine medzi protestujúcich prišiel prezident KOZ Miroslav Gazdík a informoval ich, že odborári rokovanie pracovnej skupiny opustili. Podľa Gazdíkových slov je zbytočné, aby sedeli v komisii a riešili individuálne predstavy sociálnych partnerov, pokiaľ nepoznajú komplexný zámer vlády. V liste zo začiatku decembra odbory podľa Gazdíka upozornili ministra Mihála, že nebudú rokovať o čiastkových zmenách Zákonníka prace. "Naše stanovisko sme preto odprezentovali na pôde komisie, zdvihli sa a odišli," povedal Gazdík. Týmto spôsobom chcú odborári donútiť ministra, aby predložil celkový návrh čo najskôr, aby tak mohli začať seriózne rokovať.

Odborári majú podľa Gazdíka záujem rokovať bilaterálne zo zamestnávateľmi, problém však vidí v rozličnom náhľade na problematiku pracovného zákona. "To sú tak fantasticky rozdielne predstavy, pretože Republiková únia zamestnávateľov do dnešného dňa predložila asi 80 paragrafových zmien, s čím my samozrejme nemôžeme súhlasiť, pretože to je rozobratie celého pracovnoprávneho kódexu," informoval prezident KOZ. "Mám taký dojem, že zamestnávateľom by vyhovovalo, keby mali pracovnú zmluvu zo zamestnancom a občiansky zákonník," uviedol Gazdík. Podľa neho súčasný Zákonník práce absolútne nie je nadštandardný, a preto z neho chcú odbory zachovať maximum.